Dass Wort nach Sonntag

MC BiechtAestuat ingens uno in corde pudor (mixtoque insania luctu ) (Vergilius, Aeneis 10, 870/871 en 12, 666/667)
Diep in zijn hart gloeit een overweldigende schaamte (gemengd met razernij en rouw).