De Geilige Geest

Hoe organiseer je in een kerk een KvK dag?

En…hoe maak je van een pastoor een ondernemer, vroeg de KvK zich af. Voor de bezinningsinstellingen in Limburg ligt 15 miljoen euro voor het oprapen. ‘Mmmm geld, dat kunnen ze goed gebruiken bij de RK’, heeft men zitten brainstormen bij de KvK; inplaats van hosties, smeltende chocolaatjes op je rug.  Weg met die kerkbanken, maak er massagebanken van. Bouw er sauna / bubble baden in, relax ruimtes met lange wollige tapijten waarin je je lijf weer voelt, je eigen chaos in de cortex kunt uitschreeuwen en volgens de nieuwe behoeftes van de moderne mens, daarna samen lekker ontspannen in een dark room (voorheen de sacristie). Je mocht elkaar nooit aanraken in de kerk, nou dat wordt dan nu verplicht: ‘gij zult elkaar of op zijn minst… jezelf aanraken.

De verwarring dat meneer pastoor een foute ruimte inloopt zal beter naar gekeken moeten worden.

Die zwarte toog die kan uit, dat is veel te warm voor de gaatjes sauna die makkelijk op de plaats van de biechtstoel gebouwd kan worden. De KvK maakt echter een denkfout, meneer pastoor is van oorsprong een heel goede ondernemer. De kerk heeft echt wel meer dan 15 miljoen bij elkaar gesprokkeld de afgelopen eeuwen, zijn boodschap, het vinden van rust en vrede, kan hij door zijn eigen leerstellingen niet langer uitvoeren in deze tijd. Hij zou wel willen, een sauna in de kerk, veel nietszeggende onderwerpen prediken, God gereduceerd tot een bubble tussen de benen van vele badgasten maar hij weet niet hoe zijn lichaam te tonen? God leert niks over het lichaam behalve dat het pijn doet en dat je eraan dood gaat. Een troost de in witte ochtendjassen gestoken bezoekers krijgen allemaal inplaats van een palmtakje een maretak, met handdoek en zeep want stinken dat is er niet meer bij.

Het ouderwetse zweet van meneer pastoor, versterkt met de stank van vuige dikke wierook en kaarsenvet, daar vallen misdienaars van flauw. Ja, de misdienaar die verliest zijn ‘job’, meneer pastoor zal voor de jongeren iets anders moeten verzinnen, misschien vindt de KvK een ander gat in de markt!

Heerlijk zo’n weldadige sfeer, los van de gesel van het oude testament gevuld met verhalen over honger, ellende en veel bloed aan de paal, slaven en exodus van het ene land naar het andere (Wilders moet zich niet zo’n zorgen maken). In dit collectieve geestes-verzamel boek, het Oude Testament, werden koningen gezalfd met olie. Dit symboliseerde het ontvangen van de Geest. Op Jezus daalde een duif, en ontving daarmee de heilge geest. De geest is nu niet alleen weggelegd voor de vader en de zoon (en de heilige geest) ook de vrouw wordt na eeuwen uitsluiting door de KvK onderkent als potentiële klant (die 15 miljoen is voor een groot deel afkomstig van de vrouw), dus aan nieuwe godinnen geen gebrek.

De koopmansgeest zal ingewijd worden in de nieuwe kerken van de 21 ste eeuw door uw bankrekening nummer eventueel op uw bovenarm te laten tatoeeren. De nieuwe discipelen van de wellness zullen vuur, olie en water lijfelijk ondergaan door in hun blootje voor het altaar te dansen. Het afscheren van schaamhaar is niet verplicht (al het goede komt van boven).

Screenen zal uiteraard gebeuren op basis van alle lijfelijke onvolkomeheden / luizencheck voor u te water gaat, ‘zit mijn schaamhaar goed’ deskundigen, en meerdere testen betreffende uw anale toestand. Hier kan de expertise van de kerk uiteraard zeer welkom zijn. De KvK (de K van Kak) staat nog maar aan het begin van haar wellness droom, en vele investeerders uit het Limburgse bedrijfsleven kunnen dan ook hun streekproducten aanbieden.

De geest van wellness zal over onze provincie neerdalen en de kerk-sauna’s zullen weer volzitten met wandelaars en fietsers die de weg kwijt zijn. Even op adem komen in de ‘kerk’.  Rustgevend bron gedruppel, een tergend mini-orgel muziekje waarvan je in je broek moet zeiken, nee geef me dan maar broeder Lambertus-Freitag en de ontluikende fuga’s van Bach. Het prachtige zalvende Gregoriaanse gezang van broeder Lebuinus. Nee, zijn dagelijks brood lust ik niet en ook niet zijn gekus op mijn voorhoofd als ik (schijnbaar) sliep en zeker niet dat onbevredigend gemasturbeer naast je bedje…jammer dat een geloof zijn eigen wellness teniet doet.