De Heimwee Moord (en andere geheimen)

Het vergt enige uitleg hoe de ‘Heimwee moord’, tot stand is gekomen en zich ontwikkelde tot een breder en natuurlijker scenario….zonder tunnel visie.

Ik heb ‘heimwee’ als ‘leidmotief’ gekozen voor de verdwijning van Nicky (Verstappen) omdat al in 1996 Nicky het kamp verliet vanwege sterk oprispende heimwee gevoelens. In 1997 wilde hij niet op kamp vanwege angst voor heimwee. In 1998 het fatale begin van een nieuwe vakantie op de hei, de Brunssumerheide sloeg dit noodlot definitief toe en wij vele tips binnen kregen als stichting Mea Culpa; let wel….ruim tien jaar later. 

Nu blijkt weer een andere zaak toegevoegd te worden aan het Jos B. dossier. Dan gaat men bij gebrek aan een goed verhaal (onderbouwd met feiten), vergelijken met een ontuchtzaak uit 1984-1985. ‘Het zou kunnen’, scenario meer kan men niet uit de pen krijgen, en nogmaals gelinkt aan een zedenzaak uit 1990 waar Jos B. bij betrokken zou zijn; neigt het OM naar een chaos Trumpiaanse aanpak, een RKK dingetje om de canonieke pionnen wat naar voren of juist naar achteren te schuiven. In het verleden bleek deze formule te werken door veel verwarring te zaaien en net voor het weekend wereldkundig gemaakt wordt daar de talk-shows in het weekend op apegapen liggen en dit soort nieuws alweer Maandag bij de ‘yesterday papers’ gezet kan worden.  

‘Men wil nu verwarring creëren en nieuwe, onbekende vergezichten naar voren schuiven want het werkt in tijden van Corona-paranoia’.

Hoe kan het dat geen sporen van geweld zijn gevonden, noch seksueel misbruik en Nicky op een vreemde manier bij het dennen perceeltje is terecht gekomen? Hoe kan dit zonder dat iemand het heeft opgemerkt, zonder hulp want ook een jongetje van 11 jaar neem je niet zomaar mee 1400 meter van het tentenkamp. Dan een ander opmerkelijk feit, nooit ter sprake gebracht in talk-shows is juist dit heimwee motief! Het is het meest voor de hand liggende gegeven en toch wordt het door regionale media dan wel landelijke media nooit besproken? U weet toch wel dat pedofielen enorm bedreven zijn in manipulatie, tenminste als kind leer je uit te kijken hoewel Mr. Sandman nog heel veel zand over heeft.

Vreemd! Wel aandacht voor een onnauwkeurige, vage gewaarwording van twee getuigen: twee personen, een vrouw en haar buurmeisje, zeiden dat ze op maandag 10 augustus 1998 een man met een jongen achterop zagen fietsen. Het kind zou zich ter hoogte van de getuigen van de fiets hebben laten vallen, maar toch weer achterop zijn gestapt toen de man hem riep.

De getuige spreekt dan niet meer over een fiets (Peter R. noemt dit onbetrouwbare incident vaker, te vaak in de gewillige talk-shows waar hij mag aanschuiven). Peter R. heeft duidelijk niks te vertellen, kleppert wat technische kennis over proces zaken, laat zich gelden als deskundige maar kan zelf niet nadenken. De getuige (van de fiets) kon geen signalement van de man geven maar herkende ze hem van de foto…..na twintig jaar!?

Als je dit voorbeeld steeds in een talk-show noemt, weet je dat de ‘talk-show’ niet genoeg tijd heeft om op journalistieke gronden een serieus programma te maken en laat de waan van de dag haar eentonig gebrom horen.

media archief

Betrouwbaar is een groot woord in een provincie waar het katholieke volksleven  voornamelijk in mistige ooghoeken zich afspeelde waar religieuze geslotenheid tot het hoogste goed werd beschouwd. Waar internaten met vier dikke muren duizenden kinderen orde en gedrag tuchtig werden bijgebracht en aangepakt in vijftiger, zestiger en zeventiger jaren. De moord op Nicky Verstappen is een triest sluitstuk van deze doofpot angst-repressie cultuur waar het Openbaar bestuur, ook de media al of niet ‘onbewust’ meewerkten aan een gigantische doofpot. De regionale media (LD) berichten al in 1961 over malversaties van het jongenspensionaat te Bleijerheide door broeder Adelbertus en zijn boekhouder ‘waar het topje van de ijsberg, wel gememoreerd naar niet benoemd werd. Het topje bleek het seksueel misbruik te zijn maar dat kwam niet in de krant.

De ijsberg moest eerst ontdooien maar deed dat pas in 2010 toen wij, mea culpianen, de stilte doorbraken. Let wel: een artikel 12 procedure uit 2012 op verzoek van de Tweede kamer gaat nog steeds niet door over de arme broeders franciscanen te Bleijerheide. Doofpotje? Hoe pak je Bert Smeets aan, gewoon negeren (excommunicatie) een katholiek  internaat dingetje….van toen….en nog steeds!

Heimwee is de reden dat Nicky met bekenden is meegegaan, niet een toevallige voorbij ganger, dat is zo’n typische Limburgse ‘kwatsch’, dat je graag wilt geloven, maar een bekende of meerdere bekenden ontfermden zich over Nicky. Als je zelfs de zenuwachtige uitspraken van Joos Barten achter elkaar legt kom je steeds dichter bij de waarheid; het hele zomerkamp én bepaalde mensen van Rolduc waren op de hoogte van Nicky’s heimwee probleem en op de hoogte van het aanwezige pedofielen network op de hei(kop) als op Rolduc. Een 11 jarig kind in paniek is extra gevoelig voor mooie praatjes, praatjes  als: ‘ik breng je wel naar huis’. Vandaar geen geweldsporen en een zorgvuldige afhandeling van een onopgeloste misdaad. Niet Jos B. moet praten maar het OM, de kerk en de Rolduc betrokkenen maar nogmaals de focus-tunnel richt zich helemaal op Jos B. waar ik geen medelijden mee heb want zijn DNA moet hij toch zelf kunnen verklaren, hij weet ook wel hoe dat op Nicky’s onderbroek is gekomen. Tegelijkertijd is het typerend voor deze zaak daar ze de totale focus naar Jos B. blijven projecteren (jij hebt het gedaan’??), waarvan de kok en Paul A. en meerdere betrokkenen inmiddels zijn overleden, buiten beschouwing blijven waar het NFI feitelijk spreekt dat Nicky (nee, niet Jos B. buiten het kamp is geweest). Nogmaals ik ga niet invullen wat er precies is gebeurt (dat kan ook niet omdat ik er niet bij was) maar nu na de proforma, verhoor en verdediging / proces dagen, durf ik iets meer uit mijn schulp te kruipen en het ‘heimwee moord’ scenario als geloofwaardiger te beschouwen dan het eenzijdige Jos B. OM scenario, ondanks dat Peter R. zal gaan roepen dat ik ‘tegen de kerk’ ben! Ha, Peter is tegen iedereen, die met een ander scenario komt dan hij, die geduldig afwacht tot een talk-show weer belt, geld incasseert en herhaalt wat we al weten.

Al in 2010 hebben wij als Mea Culpa klokkenluider organisatie duizenden mensen geholpen en allen hebben we ze op het hart gedrukt: vertel de waarheid..

niet liegen