De Weg Naar Verzoening (2.0)

Het kunstwerk De weg naar Verzoening door Pierre Habets

Je zou zeggen iedereen met een (Christelijk) hart zou deze weg moeten bewandelen. Doch ‘de kerk’ heeft aanvankelijk het kunstwerk ‘de weg naar verzoening’, van Pierre Habets gesteund en een kort vervolg gegeven in enkele presentaties en ontmoetingen met slachtoffer organisaties maar daarna was het over en uit.

Na corona zijn tal van projecten niet meer doorgegaan maar het principe en idee van verzoening moet over de hele wereld gehoord, gezien en uitgedragen worden. Niks gruwelijker dan een oorlog, de ellende die dagelijks over ons heen spoelt.

Het is te hopen dat lege kerken hun ‘huis’ ter beschikking stellen van een andere, warme wind en oprechte geloof in menselijkheid, een wind die krachtiger is dan de ‘ellende’ van de vernietiging, vandaar dat ik nog steeds het idee ondersteun van ‘de weg naar…verzoening’.