Doodpot

11031988Een lezer leest ons blog heel goed (beste Jos) dus je moest weer eens een keer in actie komen, je schrijft ‘de Kloosterorde in Bleijerheide was wel vermogend’ en daar ligt de crux in het hele doodpot verhaal. De machten werden opgesplitst om reden van belangenverstrengeling en kennis over elkaars gedrag. In 1973 heeft het OM een poging ondernomen maar het bleef beperkt en zij hadden niet eens alle feiten in de dagvaarding staan: (‘ER IS VEEL MEER GEBEURD DAN IN DE DAGVAARDING STAAT’, aldus mr Ek.) Waarom staat het er niet in? Gaat dit over misbruik, ja dit gaat over misbruik.

Later heeft Ignatius zich het een en ander toegeëigend (money), ging naar de hoeren, pleegde zelfmoord en kreeg steun van niemand meer. Schafraad wist hiervan (vertelde hij mijzelf over het geld), die andere arme broeder in Gemmenich, België  werd zoet gehouden. De wethouder wist ervan en liet Ignatius vallen. Twee weken later was hij dood. Je schrijft: ‘rond 1985 moest kennelijk van overheidswege naar de schoolvereniging en de latere Stichting Erfgoed Franciscanen Bleijerheide het vermogen worden overgeheveld’. Moest kennelijk? Je weet het ook niet zeker dus je spuit bellengaten in de lucht. Als je zo flink wilt zijn om mede de waarheid te achterhalen, kom dan met klare taal. Doel was ondoorzichtige structuren te benutten om zoveel mogelijk verwarring te zaaien, jij doet dit nu ook. Al schuiven ze honderd jaar het vermogen naar weer een andere stichting / congregatie of gaat het naar de hoeren, de waarheid is dat dit allemaal onderdeel was van het arme broeder gebeuren waar niemand aan mag komen…het misbruik niet en zeker het geld niet.

25081973  Bleijerheide  fraude en chantage

Limburgs Dagblad

16 mei 2002

Parkwijk met 130 woningen

Op het terrein van jongenspensionaat Bleijerheide in Kerkrade verrijst een nieuwe wijk met 130 woningen. Het nieuwe woongebied krijgt de naam ‘Kloosterpark Pannesheide’. Het jongenspensionaat, bestaande uit het klooster en de kapel, een aantal sportvelden en bijbehorende gebouwen, wordt voor een deel afgebroken om ruimte te maken voor nieuwbouw. In één vleugel van het kloostergebouw worden appartementen gemaakt. Het voormalig jongenspensionaat van de broeders Franciscanen in Bleijerheide wordt niet meer als zodanig gebruikt. Er worden momenteel vaker groepen ondergebracht. Met uitzondering van de kapel binnen het kloostercomplex, zijn de gebouwen verkocht aan Meulen Bouwpromotie bv.

11031988 1