Dreams of power

Capital hill, Washington DC wordt omgetoverd tot een vestiging. De democratie verscholen achter barricades, nooit waren er Franse, Russische soortgelijke revoluties geweest in Amerika, het land van onze dromen. Zelfs de lucht moet gesloten blijven voor bewapende drone-attacks, en snipers dan wel bewapende milities rond ’the hill’ moeten op grote afstand blijven bij alle Capital houses in the USA.

Nou, als er een land is dat niet ‘united’ is dan is het de USA. Al decennia. Met een raciale, economische splitsing en discriminatie van grote groepen zwarte Amerikanen.

Al grijpt FB, Twitter en andere multi-media nu pas in, a little too late’, maar de ‘geesten’ werden al jaren vergiftigd en bestookt met haat-boodschappen en achterdocht te kweken ten opzicht van elkaar. Het brein van de Amerikaan blijkt te zijn ‘gewashed’, overspoeld met ‘alternatieve facts’, zelf verzonnen of gewoon leugens.

Ook hier lijken mensen stuurloos te zijn en lezen over Dr. Carrie Madej of de Verfmeester uit Eindhoven, ja hoor mensen van wie ik dacht enig kritisch vermogen te hebben zijn makkelijk een andere kant uit te sturen, dat ze een vijand hebben, een oude genetische angst geërfd van onze voorvaderen, hoewel ik persoonlijk mijn voorouders niet hun moed en karakter wil ontnemen, de ander is weer je vijand geworden.

Een gevolg van onze consumptie-identiteit-cultuur waar je ‘bijhoort’. Een psychologische bevuiling waar geen Covid DNA injectie je van kan bevrijden. Niet alleen wat in je arm wordt gespoten is een ‘dreiging’ maar wat in je hoofd rondgaat, is veel gevaarlijker maar geloof wat je wilt, als je als klokkenluider hier in Maastricht rondloopt de afgelopen twintig jaar dan vrees ik het ergste want ook hier voel je de ‘haat’, de spanning…gelukkig herkennen we elkaar minder met een masker.