Fishing for Amber

[youtube]Insert video URL or ID herehttp://www.youtube.com/watch?v=8C6T_78kLRY[/youtube]

Fishing for Amber door Bert Smeets

Bijna een jaar geleden, in februari 2012, begon singer-songwriter en filmmaker Bert Smeets aan een documentaire film over kunstenares Amber de Lange. Het oorspronkelijke idee was gebaseerd op ‘Picture of an Exhibition’ van Modest Moussorgsky, een componist uit de Pskov regio in Rusland. ‘Fishing for Amber’ laat echter, naast een muzikale interpretatie van haar kunstwerken, een gevoelig portret van een jonge kunstenares zien, worstelend met haar emotionele wereld, de uitdagingen van het beginnend kunstenaarschap en bovenal een jonge vrouw die haar droom nastreeft.

‘Fishing for Amber’ kan het beste beschreven worden als een zoektocht naar de ziel. Bert Smeets geeft Amber op een stille, onderhuidse manier weer, wat de kijker de gelegenheid geeft om zelf de verschillende aspecten van haar identiteit, persoonlijkheid, seksualiteit en vrouwelijkheid te ontdekken.

In december 2012 reisden zij af naar Rusland, om hun zoektocht naar de ziel voort te zetten. In het prachtige Pskov werkten zij samen met het Pskov Ensemble en was de expositie ‘I had a Dream’ in de bibliotheek van de stad gepland. Gedurende de expositie veranderde echter al snel de stemming in de bibliotheek, van een enthousiaste medewerking in een angstige afstandelijkheid. Uiteindelijk leidde dit tot een algehele boycot van de expositie.

De documentaire ‘Fishing for Amber’ is opgenomen in Nederland, Duitsland en Rusland en gaat over de zielenreis van kunstenares Amber de Lange naar (h)erkenning, individualiteit en seksualiteit.

Een slopende reis in een dominante mannenwereld met vrouwelijke ambities waar spanningen tussen hartstocht en moraal botsen. Tussen eros en logos, tussen geestelijke en fysieke aspiraties in een romantisch decor.

Fishing for Amber by Bert Smeets

Almost a year ago, in February 2012, singer-songwriter and film maker Bert Smeets started working on a documentary film about visual artist Amber de Lange. The initial idea was based on Modest Mussorgsky’s ‘Picture of an Exhibition’, a composer from the Pskov region in Russia. However the documentary film ‘Fishing for Amber’ also shows, besides a musical interpretation of her artwork, the sensitive portrait of a young artist struggling with her emotional life, the challenges of being a starting artist, and most of all a young woman following her dream.

‘Fishing for Amber’ can be best described as a search for the soul. Bert Smeets portrays Amber de Lange in a quiet, and tender way. Giving the viewer the opportunity to discover the different aspects of her identity, personality, sexuality and femininity, themselves.

In December 2012 they travelled to Russia, to continue their search for the soul. In beautiful Pskov they collaborated with the Pskov Ensemble, and in the public library the exhibition ‘I had a Dream’ was planned.  However during the exhibition the entire atmosphere in the library changed, led by fear, which eventually led to a complete boycott of the exhibition.

‘Fishing for Amber’ is recorded in the Netherlands, Germany, and Russia and shows the soul journey of visual artist Amber de Lange for recognition, individuality, and sexuality.

A grueling journey in a dominant men’s world, with feminine ambitions, where tensions between passion and moral clash. Between eros and logos, between spiritual and physical aspirations, set in a romantic décor.

Flyer2 V1
foto Ramon Smeets / design Amber de Lange