De Meldpunt Afstempel garde

Steunbewijzen die niet worden gematch, de een wel, de ander niet, slachtoffers die ruim een uur worden ondervraagd congregaties die binnen 3 minuten zijn overvraagd, niets weten, excuses aanbieden en als dove ganzen het meldpunt verlaten