Franciscus is back

Bert nieuwe pausAls ‘engelen jongen’ en opgevoed door Franciscanen op het jongensinternaat te Bleijerheide kwam ik in aanraking met de zelfverloochening die door hun stichter Francisco van Assisi werd gepredikt.
.
‘Volg mij en verloochen uw zelf’, sprak Franciscus in navolging van Christus. ‘Bertje moet leren zich direct te onderwerpen’, stond in mijn rapport. ‘Bertje moet een beter jongetje worden wanneer de broeder hem twee weken heeft opgesloten’. Deze geestelijke straf om niet te kunnen en mogen praten, deze opperste zelfverloochening werd mij hardleers bijgebracht op internaat. Nu kan ik tegen iedereen zeggen ‘ho, prima als je wilt geloven maar je persoonlijkheid ‘zum grunde’ afwijzen is psychologisch geen goede zaak, ook al ben je van goede wil.
.
Op het balkon boog zich een verbaasde, wereldvreemde? nieuwe Paus, een jezuïet die zich naar Franciscus noemt, komt de geschiedenis terug in het heden. De oproep aan alle mensen van goede wil is nooit een kwade zaak maar wat is dat, de goede wil? ‘Hier ben ik’, en verder afwachten wie gesteund wordt, welke bevrijdingstheologie of opstandige overlever, zijn best heeft gedaan. Weet Franciscus primo wie deze mensen zijn? Nu dan ‘wij zijn er al…als u tenminste van ons (misbruik / geweld) gehoord heeft’!
Niets tegen eenvoud, natuurlijke nederigheid maar voor hoeveel franciscanen adepten heeft dat gewerkt. Al vlak na Franciscus dood veranderden de Franciscanen van mening over het armoede beleid en zorgden eerst voor zichzelf, anders konden ze immers niet overleven.
In Bleijerheide bij de arme broeders ging dat al snel van rijk tot nog rijker, van stelen en bedriegen, opzuigen van subsidies van provincie, willige gemeenteraden, overvolle agenda’s bij de kinderbescherming legen, dubbele rekeningen tot wereldse verleidingen werd broeder overste tenslotte fataal én veroordeeld. Hij hoefde niet te brommen kon veilig terug naar het Duitse mutterhaus in Aken.
.
Al die historische feiten maar de morele duiding die nu om zich heen grijpt zullen miljoenen katholieken het individualisme verwerpen, geestelijk beslag leggen op bonussen, de vader, de zoon en de heilige geest (de dochter had Francisco 1 moeten noemen), nu worden weer de oude Christelijke normen en waarden uit de middeleeuwen omhoog gepompt. Deze tijdelijke golf zal over ons heen komen maar de waarheid over de misbruik zaken, de financiële kant blijft donker, en de dochter uitgesloten. Je kunt beter een miljard aan armoede bestrijding doen dan de vernederingen van uitbetalingen aan slachtoffers seksueel misbruik.
.
In al mijn nederigheid blijf ik bij mijn visie, al geuit in een veertig durend gesprek voor de zender ‘het gesprek’ met de uitgetreden jezuïet Huub Oosterhuis, dat de zelfverloochening als een van de oorzaken van het seksuele misbruik geldt. Waarom? Omdat je de eigen krachten, zowel de destructieve en constructieve krachten als dualisme in jezelf neersabelt, niet uitleeft en (onder)kent.
De armoede en het intellect, de eenvoudige franciscaan en de geslepen jezuïet in één persoon als antwoord op de schandalen / de malversaties, de rijkdom in het Vaticaan zelf. Iedereen weet dat het kapitalisme geen grenzen heeft anders zou het niet overleven. De twee petten (persoonlijkheden) van de katholieke kerk blijven gehandhaafd! De armoede pet geeft de intellectuele pet even rust!