Geheim document Crimen Sollicitationis 1962

INSTRUCTION
OF THE SUPREME SACRED CONGREGATION OF THE HOLY OFFICE

ADDRESSED TO ALL PATRIARCHS, ARCHBISHOPS, BISHOPS
AND OTHER LOCAL ORDINARIES
“ALSO OF THE ORIENTAL RITE”
ON THE MANNER OF PROCEEDING IN CAUSES OF SOLICITATION

Vatican Polyglot Press, 1962

 

INSTRUCTION
On the Manner of Proceeding in Causes
involving the Crime of Solicitation

TO BE KEPT CAREFULLY IN THE SECRET ARCHIVE
OF THE CURIA FOR INTERNAL USE
.

NOT TO BE PUBLISHED OR AUGMENTED WITH COMMENTARIES

PRELIMINARY MATTERS

1. The crime of solicitation occurs whenever a priest – whether in the act itself of sacramental confession, or before or immediately after confession, on the occasion or under the pretext of confession, or even apart from confession [but] in a confessional or another place assigned or chosen for the hearing of confessions and with the semblance of hearing confessions there – has attempted to solicit or provoke a penitent, whosoever he or she may be, to immoral or indecent acts, whether by words, signs, nods, touch or a written message, to be read either at that time or afterwards, or he has impudently dared to have improper and indecent conversations or interactions with that person (Constitution Sacramentum Poenitentiae, §1).

2. Bringing this unspeakable crime to trial in first instance pertains to the local Ordinaries in whose territory the Defendant has residence (see below, Nos. 30 and 31), not only by proper right but also by special delegation of the Apostolic See;

 FROM AN AUDIENCE WITH THE HOLY FATHER, 16 MARCH 1962

His Holiness Pope John XXIII, in an audience granted to the Most Eminent Cardinal Secretary of the Holy Office on 16 March 1962, graciously approved and confirmed this Instruction, ordering those responsible to observe it and to ensure that it is observed in every detail.

Given in Rome, from the Office of the Sacred Congregation, 16 March 1962.

L.+S. A. CARD. OTTAVIANI

(Het hele document is bij MCU aan te vragen)

14 gedachten over “Geheim document Crimen Sollicitationis 1962”

 1. Deze meditatie oefening over excommunicatie en de firma Klokk en Ko wordt U als herstel Recht aangeboden door de RKK:

  1. De excommunicatie van rechtswege (excommunicatio latae sententiae).
  Deze vorm van excommunicatie treedt ‘automatisch’ in werking door bepaalde misdrijven of daden van ongeloof, zoals geloofsafval, ketterij, schismatieke activiteiten, simonie, ontwijding van de eucharistie, uitoefening van geweld tegen de paus of medewerking aan abortus provocatus. Een bekend voorbeeld van excommunicatio latae sententiae is de excommunicatie van de Franse bisschop Marcel Lefebvre in 1988 wegens het wijden van vier priesters tot bisschop zonder mandaat van de paus.

  2. De opgelegde of later verklaarde excommunicatie (excommunicatio ferendae sententiae).
  Deze wordt voltrokken op basis van een uitspraak van het bevoegd gezag. Deze vorm van excommunicatie is een ingrijpen van het kerkelijke gezag, waarbij de basis van veroordeling door de ernst van het delict of misdrijf wordt bepaald.

  http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID684171.html

 2. Bert, heb je de mogelijkheid niet om (ten minste) een deel van je oude Mea Culpa archief terug te zetten? Daar staan nog wat interessante discussies in, over waaronder ook van Joke en Annemie.
  Geef mensen informatie ze denken en kiezen zelf wel.
  Juist bij jeugd-slachtoffers van machtsmisbruik.

  Het criminele van het geweld en machtsmisbruik in je jeugd is tenslotte dat je het de rest van je leven maar moet zien te doen met wat het dan ook is dat je toen cadeau kreeg, net als bij iedereen die hier van gespaard is gebleven

  En wij hebben nu eenmaal allemaal goed kunnen sparen, tientallen jaren lang, goddank heel velen in overlevingstrucs
  En die noodzaak om zelf te bepalen wat je wilt

  Maar je kunt met een buiging naar de Heer van stand O B Bommel – “ik neem alles terug en beweer het tegendeel”- nu eenmaal niet zeggen dat die Kerk afhankelijke kinderen heeft geleerd verantwoordelijkheid voor je eigen leven te dragen. Daarentegen wél veel kom in mijn armen en ik druk je dood.

  1. Jazeker, maar ik kom om in het werk, ga voetstaps terug, handmatig alles invoeren, ben wel benieuwd waar je op doelt?

 3. Beste Bert

  Bert, na de uitzending van éénvandaag had ik het over, niet ervoor. Je stapte boos op, je zou met me contact opnemen en is niet gebeurd. Ik heb een jaar op je gewacht.
  En wat mij betreft, ik heb nooit mijn mond gehouden, Bert. Jammer dat je dat zo wilt zien. Ik denk niet dat ik je kan bereiken en vind dat jammer. Maar het is dan maar zo. Ik wens je heel veel sterkte en kracht om je doel te bereiken, maar verwijt me aub niet dat ik je wil excommuiniceren. Dat doe je dan zelf.

 4. Beste Bert.

  Dat je uitstekend en mooi werk heb geleverd zal niemand ontkennen. Waar het mij omgaat is samenwerking en ik kan op geen enkele manier zeggen dat Klokk jou heeft laten vallen. Ook nu zul je er onderdeel (opnieuw) van mogen en kunnen worden. Ik denk niet dat Klokk mensen zoals je zegt in de kou laat staan, integendeel zelfs. Er is zelfs een groep voor partnerhulp. Dat je het vertrouwen in Deetman opgezegd had is je goed recht. Voor mij was Deetman de enige commissie die er in heel Nederland was waar wij ons konden melden. Langzamerhand groeide het vertrouwen bij veel mensen in Deetman en ik denk zelf dat hij goed werk heeft verricht
  Ik heb me erbij neer moeten leggen dat geweld weinig ter sprake kwam. Is niet gemakkelijk, maar ik hoopte dat na Deetman ook deze onderzoeken zouden gaan plaatsvinden en zag er meer heil in om mee te werken dan tegen. Wil niet zeggen dat het helemaal niet ter sprake mag komen. Het klopt, ik zat naast jou bij Deetman. We hadden een afspraak met één vandaag Bert, en ik voelde me eigenlijk door jou in de kou gezet omdat je vroegtijdig opstapte. Ik wist me geen raad toen. Je zou me nog bellen maar ik heb nooit meer iets van je gehoord. Wil dus helemaal niet zeggen dat ik mensen weg zet, integendeel. Ik ben juist voor samenwerking. Ik hoop Bert dat je dat begrijpt. En nogmaals, je hebt ontzettend goed werk gedaan, maar dat willen we allemaal van groot naar klein. We kunnen het niet alleen, we hebben elkaar nodig. Ik hoop dat je dit begrijpt. groetjes Joke

  1. Oh jawel dat wordt ontkend hoor! Het is hypocriet als jullie geweld nu wel opeens gaan noemen, en dat alleen om mea culpa de wind uit de zeilen te nemen. Het solidariteits klokje tikt altijd, toen en ook nu, en toen hielden jullie je mond. De mails vlogen me om de oren, en ik moest maar opzouten. Is er enige hulp, supporting gekomen? Oh ik heb jouw in de kou..ja hoor ik dacht dat we jouw toch naar voren hebben geschoven in Eenvandaag, met de Huisvriend. Je gaat niet in op het feit dat ik geëxcommuniceerd wordt, je praat er over heen dat ik onderdeel moet worden??? In de rij, braaf zijn tot Klabbertje is uitgefantaseerd, nee dat is niks voor straatvechters, ga maar braaf aan de tafels van een stelletje criminelen zitten, en zwijg.

 5. Bert
  Beste Bert
  Wanneer hou je eens een keer op Klokk af te kraken!!!
  Laten we toch in GODSVREDESNAAM met elkaar samenwerken en ons voordeel doen met alles wat we naar voren brengen. Ego opzij en hulp naar elkander toe.
  Wij hebben uiteindelijk toch maar één doel. DIT IS HET STOPPERN VAN KINDERMISBRUIK!!!!! in welke vorm dan ook en ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat iemand die misbruikt is hier niet mee eens is of dit nu seksueel, lichamelijk of wat dan ook is. HELP ELKAAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. Joke, jij weet verdomd goed dat klokk mij excommuniceert. Ze behoren NIET namens alle slachtoffers te spreken, wij vinden dat klokk alle mensen die met geweld, en psychische ellende hebben meegemaakt volledig in de kou hebben laten staan. Je zat naast me toen ik het vertrouwen in Deetman opzegde vanwege het geweld. Wij laten onze standpunten door niemand geen kerk of welk klokje dan ook wegtikken. Wij willen en hebben niet altijd gelijk maar het standpunt over het geweld heeft ma culpa vanaf het begin fel tegen geprotesteerd dat het niet meetelde in het Deetman onderzoek. Wij hebben voor heel veel mensen deuren open gemaakt, klokk komt een jaar na ongelofelijk veel werk van mea culpa binnen en gooit vervolgens onbeschoft, en achterbaks de deur voor ons dicht. Kun je het nog herinneren ‘de schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen’, het ellebogen werk waar niemand iets over zei, ook jij niet, en dan wil jij het over ego hebben? Elkaar helpen? Ik heb daar niets van gemerkt, maar dat is ook onoverbrugbaar. Zet in GODSVREDESNAAM geen mensen weg Joke, doe dat niet.

 6. Vertaal dit document integraal en zet het dan op de site.
  Wel toestemming vragen aan Geertje Wilders hiervoor, lukt dat.
  Doei.

 7. In eenvoudige taal het volgende: In het boek ‘De kracht en de heerlijkheid’ van David Yallop (Spectrum 2007), nu voor een paar euro verkrijgbaar bij de Slegte lees ik op pag. 298 ‘Het document (van 1962) gaat over de geheime regeling voor de berechting van geestelijken die van seksueel misbruik beschuldigd zijn. Het is onlangs door advocaten omschreven als ‘een blauwdruk voor misleiding en geheimhouding’. verdedigers van het geloof beweren echter dat de procedures voor het omgaan met deze ‘ecclesiastische’ misdaad geheim moet blijven, net als het boetesacrament wordt beschermd door een sluier van absolute geheimhouding. En zo staat de misdadiger boven het strafrecht van ieder land. Dit is precies het standpunt dat het Vaticaan al vele eeuwen inneemt ten aanzien van vele vergrijpen gepleegd door de geestelijkheid, in of buiten de biechtstoel.

  De instructies die het Heilig Officie in 1962 uitvaardigde om met ‘deze onbeschrijflijke misdaad’ om te gaan, zijn bedoeld om de misdaad zo goed mogelijk geheim te houden. Het slachtoffer moet binnen ‘dertig dagen’ na de misdaad een klacht indienen. Als het dat niet doet, wordt het automatisch geëxcommuniceerd. Vooral als we bedenken dat het slachtoffer vaak een kind is, is bijna niet voor te stellen dat de kerk een dergelijke eis stelde. De vermeende boosdoener kon ‘overgeplaatst worden naar een andere functie tenzij de bevoegde ter plaatse dat verboden had’. Zowel dader als slachtoffer moest een ‘eeuwig zwijgen’ in acht nemen, op straffe van excommunicatie.
  En daarna kwam er nog een element van het geheime systeem in het spel: ‘De eed van geheimhouding moet in deze gevallen ook worden afgelegd door de beschuldigers, of diegene die de priester hebben aangegeven, en de getuigen.’ Tot zover dit citaat.
  Bizar….

  1. Ze worden nu ontmaskerd, de stukken vallen op hun plaats. Nederland heeft een unieke kans voor ALLE slachtoffers over de hele wereld, de kerk aan te pakken. De Klokk houdt zich momenteel bezig met zich maar op te dringen in de media als gesprekspartner. Zij willen praten met de bisschoppen die wij juist willen aanklagen. Hun eigen positie is belangrijker dan solidariteit, daarbij excommuniceren ze vele slachtoffers. Dat staat toch in crimen sollicitationis: excommunicatie, dus dat heeft eeuwen gewerkt…maar nu niet meer.

 8. Dit document is ondertussen niet zo geheim meer. Het wordt gebruikt in vele rechtzaken in de US en Europa, werd ruim en uitvoerig gedetailleerd bekommentarieerd door Thomas Doyle door de jaren heen, alleen een echte goede veratling naar het Nederlands ontbreekt nog.

  1. Misschien is ’t niet zo geheim meer, maar wel ’n handvat voor Jan Boone in zijn stellingname inzake de aanklacht. En dus ook voor survivors. Dat telt.

Reacties zijn gesloten.