Granaten, Waubachse rebellen en de Vietnam oorlog

VPJ, de Vietnam oorlog in Waubach (Landgraaf).

VERGETEN PROVINCIE DORP

’68 gold voor Frankrijk, Parijse arbeiders en studenten samen op de barricade rond de Champs-de-Élisée, Place de La Concorde et Rue de Université.

Grote dikke, zwarte rookwolken van autobanden stegen op, en een jaar later in 1969 in Waubach, Landgraaf smeulde hetzelfde vuur in een vergeten provincie dorp. Links, randstad Nederland kwam qua solidariteit een beetje traag op gang want hoe kunnen een stel provinciale jongeren radicaal dwars liggen, iedereen de loef afsteken en voorgingen in de strijd?

Het protest kwam niet te vroeg en niet te laat voor de VPJ want de internationale strijd voor vrede met significante  anti-oorlog leuzen waren bij massale demonstraties te lezen en weerkaatsten tegen kapitale panden in steden als Parijs, Amsterdam, Londen, Berlijn en in Waubach, Landgraaf waar tegen de mijnwerkers huisjes schaduwen van protest afstaken, die niet wisten hoe om te gaan met  buitenparlementaire acties. Het drong niet door in de hoofden van de ex-mijnwerkers, moe van het afdalen in de koel, hadden zij genoeg stof ingeademd voor de rest van hun leven.

Vergiftigd met katholieke angst en imaginaire duivels, het onderdrukte seksuele monster te kastijden, wilden zij zich niet laten drillen en temmen  in een condoom fabriek waarvan de geruchten gingen dat de Vietnam fabriek op hetzelfde industrie terrein zich zou vestigen.

AIVD

Eind 2014 heb ik een verzoek ingediend om te kijken wat over mij in de dossiers Bvd / Aivd staat. Vrijdag, de laatste dag dat mijn verzoek behandelt kon worden (in 2015), ontving ik post. De Aivd wijst mijn verzoek over kennis van eventuele aanwezige gegevens af.

Deze kennis over mijn functioneren in de Nederlandse rechtstaat betreft de periodes 1969-1975 actie VPJ, vrije, progressieve jongeren tegen Vietnam granaatfabriek zich in ons dorp Waubach (Landgraaf) wilde vestigen.

 

VPJ, de Vietnam oorlog in Waubach (Landgraaf).

Deze granaatonderdelen waren bestemd voor het Amerikaanse leger en zouden voor  de oorlog in Vietnam bestemd zijn, wij de VPJ zullen ons fel verzetten.

Pop against Pope

Pop against Pope

1985-1992 Pop Against Pope en pre-production documentaire Franciscaner jongenspensionaat Bleijerheide, Kerkrade

2002-2018 Mea Culpa, meer dan duizend dossiers Rkk instituut, internaten, parochies, kinderbescherming, onderzoek moord Nicky Verstappen, documentaire: ‘Tussen Kathmandu en Bleijerheide’,  Lang leve de pas-de deux bescherming tussen kerkstraat en rechtstaat.  Zij waren bang voor een strafrechtelijke procedure. In dit land is iedereen veilig die boven modaal, normaal acteert, anderen worden met sleepwet of sleepnet Google in de gaten gehouden.

Voor zover het verzoek, schrijft de Aivd, tot kennisneming van actuele gegevens betreft wijs ik uw aanvraag af. Voor kennisneming van niet-actuele gegevens wijs ik uw aanvraag (deels) toe. Zie inzage dossier van 1 bladzijde.

Je, vraagt je af wat ik verkeerd heb gedaan dat deze aanvraag wordt afgewezen…heb ik de staat aan het wankelen gebracht, heeft ‘my generation’, via muiterij en insubordinatie de regering ten val gebracht? Wat wordt geheim gehouden door de AIVD, dat wij vanaf 1969 in de gaten werden gehouden, gedwarsboomd, en ik met mijn gitaartje als staatsgevaarlijk, werd beschouwd. Nou, dan ze bij de AIVD paranoia.

Bij actuele kennisniveau gaat het bij de Aivd aanwezige kennis over actuele bedreigingen van de veiligheid van de staat. Wetenschap hieromtrent kan worden gebruikt om dreigende aantastingen van de staatsveiligheid verborgen te houden. Immers, als een persoon weet dat hij de aandacht heeft van de Aivd kan hij zijn gedrag aanpassen door meer in het verborgene te gaan werken. Voor de vraag of een gegeven nog actueel is, is het niet van belang of er sprake is van maatschappelijke actualiteit. (einde quote Aivd).

Bert

gevaar voor de samenleving

Geen maatschappelijke activiteit maar we houden je toch in de gaten jongen! 

Dat is inmiddels bijna vijftigjaar, en nog steeds een actuele dan wel maatschappelijke dreiging van ondergetekende? Een staatsgevaarlijk individu, een dreiging voor onze rechtstaat? Wow, dan heb ik de staat (Aivd) toch bezig gehouden, en doe ik een vlieg kwaad? Oh ja, ik ben tegen teveel wapentuig maar dat mag in dit land. De door mij in 1969 opgerichte actie groep VPJ, die ageerde tegen een Deense granaatfabriek en wij gevolgd werden door de binnenlandse veiligheid dienst, die zelfs eenmaal infiltreerden. (artikel Vrij Nederland) we deden niks stiekem we kwamen gewoon op voor onze mening, stonden in alle openheid in de media; er kwamen Tweede kamer vragen (minister Luns), haalden het journaal. In het verborgene heb ik nooit gewerkt, wel in volkomen eenzaamheid, omdat niemand aandacht schonk aan onze bemoeienissen om later (na 1985) het doofpot archief van het jongenspensionaat te Bleijerheide, open te krijgen.

Dan gaat de Aivd brief verder: ‘het document waarin het gegeven is geregistreerd, mag de Aivd NIET TER INZAGE geven omdat daardoor persoonsgegevens van derden niet openbaar wordt. Dit niet-actuele gegeven waar de Aivd mij een document opstuurt is een bewerkte fotokopie.

Hieronder het enige document Aivd na vier maanden onderzoek.

bewijs a-b laan.img001

Welk belang heeft de Aivd om deze adreswijziging, mijn nieuwe woonplek op te slaan in haar archieven? Wie, wat, waarom staat de rapport datum op 28-05-1984 terwijl ik er al twee jaar woon (sinds augustus 1982) een zoon opvoed en juist in die tijd geen politieke dan wel maatschappelijke ‘protest’ activiteiten ontwikkel? Ook niet verborgen!

Dank Aivd voor deze -1 pagina-  openheid, OM dhr. Moraal dat wij een artikel 12 procedure konden starten bij de onwillige zedenrechercheurs / OvJ te Heerlen (toegezegd in het parlement); de arme broeders Franciscus die archieven al in 1982 massaal vernietigden. Wie wil er nog meer niet meewerken aan artikel 12 / onderzoek pedo internaat Bleijeheide? De burgemeester van Kerkrade (CDA /huisstijl KVP) wil niet meewerken aan welk onderzoek dan ook; het college van rechten van de mens, die mannen onderbelicht hielden in het onderzoek naar geweld tegenover vrouwen (Deetman 2.0), ook zij zien geen brood in mannendiscriminatie. Dank aan een hijgende dhr. Bakker over ‘de nieuwe archieven Bleijerheide’, die zijn gevonden en volgens broeder Cees van Dam liggen ze bij secretaris Kreemers?? Blijkt verder niks te gebeuren. Dank aan het onderzoek naar Gijsen dat blijkbaar niet heeft plaatsgevonden ondanks de gesprekken met de levende broeders /congregatie van griffier mevr. Oude Breuil.  Dankzij dhr. Deetman werd het geweld niet meegenomen. Er stond natuurlijk wel iets in over het seksueel misbruik, men kon er ook niet om heen, maar het telde niet mee, bij de onderzoekscommissies. Compensatie werd later door de HEG (Hulpverlening, erkenning, geweld) betrokken maar ook daar was het causaal verband, geen waarheidsvinding, er uitgehaald. Dus als je onderzoek doet maar de waarheid er niet toe doet, dan is dit omerta op zijn kop.

my generation

Het blijkt dat je staatsgevaarlijk bent, dat de staat mét de kerk, zich tegen individuen richt, tegen organisaties die opkomen voor hun mening / mensenrechten, die tegen oorlog zijn, de (derde) persoonsgegevens die beschermd worden, beschermen niet mij of andere ongehoorzame types die de staat (en de kerk) in gevaar brengen. 

Ik heb recht op grond artikel 48 wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten om mijn visie te leveren op deze summiere, 1 pagina Aivd gegevens, die evenwel bij de desbetreffende gegevens worden gevoegd. Deze verklaring die ik dan geef wordt gelijktijdig met de gegevens waarop deze betrekking heeft, verwijderd en vernietigd door de Aivd. Wat heeft het voor zin je visie te geven als men het maar al te graag wil ontkennen en vernietigen? Een brevet van non-existentie, doe maar of je neus bloed Aivd…wat is een democratische rechtstaat, die de rechtsorde maar niet de mensenrechten verdedigt. Ze verdedigt de belangen van Rome en Washington plus….pedofielen.