Hamer

HAMERS HOKJES ONDERZOEK (tussen cultuur en natuur)

“We zien in de media steeds nieuwe incidenten”, vertelt regeringscommissaris Hamer. “Maar we moeten gaan inzien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een structureel probleem is, dat voortkomt uit de manier waarop onze samenleving is ingericht en hoe we gewend zijn met elkaar om te gaan. Het is onderdeel van onze cultuur, iedereen krijgt ermee te maken.”

Mevrouw Hamer en alle specialisten te Nederland wordt wakker: deze grensoverschrijdende cultuur was er ook al in de zestiger jaren, ten tijde van showmaster Lou van Burg (Der goldene Schuss) ZDF spel show op de Duitse TV het gebeurde ten tijde van Woodstock, ten tijde van het plaatselijke talentenjachten bierfestivals in de provincie, The Flintstones schreeuwden al grensoverschrijdend tegen elkaar! De theater, dans wereld liet veel teveel toe (lees het boek: ‘Wat de Fak’ van Maryam Hassouni //   (https://bertsmeets.nl/fak/) ‘als je beroemd wil worden moet je je laten misbruiken’!!?

Het is niet alleen de cultuur maar eerder de menselijke natuur die deze woeker storm aanblaast en vooral, zie en hoor om je heen wat zeer jonge kinderen nu makkelijk kunnen zien wat seks te bieden heeft; en dat komt bovenop de cultuur (kijken dus!).

De natuur leert van zijn eigen handelen, in de cultuur komen de maatregelen altijd te laat daar helpt geen hamer of spijker bij, alleen de visie die eruit voortvloeit moet wel begrepen worden.

De cultuur van onderzoek moet juist verbeterd worden, hoezo zijn homo en biseksuele mannen vaker slachtoffer? Voor ruim een op de drie biseksuele vrouwen geldt hetzelfde. Hoezo is deze groep kwetsbaarder of blijft het bij statistische panorama’s en richt zich het onderzoek net als bij het Deetman RKK teveel naar het seksuele gedrag en te weinig naar het geweld of juist de correlatie tussen beide antropologie / dynamische machtsfactoren.

Ik had een beschaafd meningsverschil met dhr. Deetman omdat hij het geweld afwees (de corrigerende tik) terwijl de media braaf, deze eenzijdig gestuurde focus de wereld instuurde, alsmede naar de slachtoffers want ‘de corrigerende tik mocht niet op de agenda’, (ik was zelf aanwezig op Deetmans eerste persconferentie en protesteerde persoonlijk bij hem en ik, met nog een, (slachtoffer uit een blinden instituut) in een achteraf kamertje in Nieuwspoort met zijn woordvoerder over het geweld verder mocht praten.

Hoe zit het met geweld dat direct dan wel indirect verbonden is met seksuele uitbuiting? Waarom publiceerde men nooit het ‘Naming the Violence’, rapport, een eigen onder zoek uit 1981 van New-Yorkse homo-lesbiennes waar veel geweld voorkwam? Het zou de emancipatie van deze groep mensen tegen houden maar heeft het verzwegen onderwerp uit 1981 nu juist niet bijgedragen aan een grensoverschrijdende cultuur!

Net als bij de RKK seksueel geweld door ‘geestelijken’ probeerde men de focus naar andere gebieden van grensoverschrijdend gedrag te verplaatsten. Als je een maatschappelijk debat wilt voeren, doe het dan eerlijk en breed en snoer niemand de mond….(jongens maakte volgens Deetman geen geweld mee en de meisjes kregen een apart onderzoek naar geweld?). Typisch Nederlands….hokje voor hokje.