Internaat Bleijerheide onder de zoden

Het jongenspensionaat arme broeders Franciscus, ons voormalige strafkamp, gaat tegen de grond, onder de zoden, nee niet ‘onder de Goden’ want dat verdient dit pedo nest niet.
Mea culpa wordt niet genoemd in het 1Limburg artikel  want nog steeds onderdeel van een boycot door dit zwijgsysteem / cultuur, en neurotische idioten bij dit media bureel en OM censuur volgelingen. Ze hebben wat te verbergen!
.
De gemeente Kerkrade heeft een beslissing genomen omdat een jarenlange zoektocht naar een nieuwe bestemming voor het pand, niks heeft opgeleverd. De kloosterkapel die wel nog wordt gebruikt blijft staan.
.
Park
In plaats van de kloostervleugel wil de gemeente een park inrichten. Over het ontwerp daarvan gaat Kerkrade in overleg met omwonenden. De afgelopen jaren is de omgeving van het klooster opnieuw ingericht, met groen en nieuwbouwwoningen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het kloostergebouw zelf ook een rol zou spelen in die nieuwe omgeving, maar daarvan ziet de gemeente nu dus af.
Joseph Goebbels
Het klooster aan de Pannesheidestraat werd in 1877 gesticht door de Duitse orde der Franciscanen die er een jongensschool en internaat vestigde. Joseph Goebbels, de latere minister van propaganda van Hitler, ging er in 1917 naar school. Ook schrijver Jeroen Brouwers en acteur Jon van Eerd studeerden bij de paters.
Misbruik
De school werd in 1976 gesloten. Pas jaren later werd duidelijk dat er op het jongensinternaat grootschalig seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Daarover gaat ook het boek Het hout van Jeroen Brouwers, dat zich op het Kerkraadse internaat afspeelt. (hier vergeet men bewust Mea Culpa, die dit landelijk in het nieuws brachten en jaren voor Brouwers boek, die ik twee maal gesproken heb en alles las wat wij publiceerden). De geschiedenis wordt door mensen geschreven ook al willen de beminde 1Limburg gelovigen mea culpa uitgummen. Het gaat niet gebeuren, en geschreven worden zoals het heeft plaats gevonden…stelletje huichelaars.
Mars tegen de doofpot