Kinderporno en Las Vegas

Het motief van Stephen Paddock, de schutter van de schietpartij in Las Vegas, is nog steeds onduidelijk. Dat bleek vrijdag tijdens een persconferentie, waarbij de resultaten van het onderzoek naar de schietpartij werden gepresenteerd.

Wel troffen de onderzoekers kinderporno op zijn computer aan.

Nu wordt het een puzzel om aan te tonen wat het causale verband tussen Las Vegas, deze excecutie-chief Stephen Paddock en kinderporno is. Feit blijft dat alle drie ingrediënten zijn van een zieke geest, massa-moordenaar in het kapitalistisch gok centrum van de USA.

Joe Lombardo, sheriff van Las Vegas, vertelde tijdens de persconferentie verder dat Paddock geen radicale ideeën had en dat hij ervan overtuigd is dat er maar één verdachte is. “Er is maar een persoon verantwoordelijk voor deze daad en dat is Stephen Paddock.”

De vriendin van de schutter, die tijdens de schietpartij in het buitenland verbleef, wordt dan ook niet vervolgd, zei Lombardo. Wil sheriff Joe niet weten of Paddocks in het buitenland verkerende vriendin iets weet of misschien heeft gemerkt van diens kind-erotische fantasieën in zijn gedrag dan wel uitlatingen? Was Paddock te normaal om een conclusie te trekken of zijn er naast de vermeende Arabische terroristen ook nog deze onbeduidende, onzichtbare aanslag plegers…we have to say…yes they are here among us.

Bij de schietpartij in oktober vorig jaar in Las Vegas vuurde Paddock elf minuten lang met automatische wapens vanuit zijn hotelkamer meer dan duizend kogels af op bezoekers van een muziekfestival. Daarbij vielen 58 doden en ruim achthonderd gewonden. Geen woord over de getuigenissen dat de schoten van verschillend kanten kwamen…een JFK scenario?

De 64-jarige Paddock had in en buiten zijn hotelkamer camera’s opgehangen, zodat hij kon controleren of de politie eraan kwam. Paddock schoot ook buiten zijn kamer in de gang van het hotel. Daarbij raakte een beveiliger gewond. Nadat hij in de gaten kreeg dat agenten zijn kamer naderden pleegde hij zelfmoord??? Een bizarre analyse want de daad an sich is één grote zelf-doding demonstratie waaruit moest blijken dat hij en hij alleen handelde…net iets te veel geregisseerd!

Het onderzoek duurde erg lang en de conclusies die nu op tafel liggen werden al van het begin geponeerd, haast doelgericht gelijk ‘window-dressing’ zo zat men in het haar met het duiden van een motief want welke average American doet zoiets. Geruststellend lijken de woorden ‘hij had geen radicale ideeën’, of dat de pijn bij de slachtoffers verzacht, deze patriottische genoegdoening in het land van de free and brave…in God we trust.

O! thus be it ever,
when freemen shall stand
Between their loved home
and the war’s desolation.
Blest with vict’ry and peace,
may the Heav’n rescued land
Praise the Power that hath made
and preserved us a nation!
Then conquer we must,
when our cause it is just,
And this be our motto:
In God is our trust;“
And the star-spangled banner
in triumph shall wave
O’er the land of the free
and the home of the brave