Liegen onder ede

Thomas Doyle: ‘Geestelijken zien dat het burgerlijk recht een macht is, groter dan zijzelf.’ 

INTERVIEW | Het rapport over seksueel misbruik in de rk kerk van de commissie-Deetman, dat eind deze week verschijnt, zal niet compleet zijn, denkt de Amerikaanse dominicaan Thomas Doyle (67). Sinds 1984 spant hij zich in om misbruikzaken door rk priesters naar buiten te brengen. Zijn ervaring leert dat rk bisschoppen overal ter wereld archiefstukken achterhouden, onder ede liegen en alles doen om de kerk maar te beschermen. ©MAARTEN HARTMAN

Lijkt dit niet verdomd veel op wat Mea Culpa heeft geschreven de afgelopen jaren? De reden dat je niet over transparantie kunt praten als je niet de volledige medewerking krijgt van de kerk zelf. Deetman zelf verwijst steeds naar de eindconclusie, nou dan zijn we dichtbij, en….het SM meldpunt RKK heeft vertraging opgelopen!!!! Is dit niet mooi, Brenninkmeijer (SM meldpunt) had al weinig tijd, nu begrijpen waarom hij ons niet kon inplannen. Het lijkt verdacht veel op de  akkoordverklaring van de bisschoppen, de dag voor Deetman met zijn Tussenrapportage op 8 November op de proppen kwam, even de kritiek gemasseerd werd dat de bisschoppen hun werk niet doen. Manipulatie van een hogere orde. NU, doet het SM meldpunt het volgende op haar website weten:

Het laatste nieuws

Steeds meer klachten bij Meldpunt seksueel misbruik RKK

Op dit moment krijgt het meldpunt weer meer klachten dan gemiddeld. Dat betekent dat we er momenteel langer over doen om ontvangstbevestigingen te sturen en klachten in behandeling te nemen. Eind december denken we de achterstand weer ingelopen te hebben.

Het aantal meldingen en klachten bij het Meldpunt seksueel misbruik RKK neemt nog steeds toe. In de afgelopen twee maanden kwamen er 95 meldingen bij, ongeveer 4 per werkdag, waarvan er 70 zijn uitgemond in een klacht, 3 per werkdag. In het algemeen is het aandeel meldingen dat wordt omgezet in een klacht fors gestegen van 25% in 2010 tot 74% nu.

Tot en met 7 december stonden er over 2010 en 2011 bij het meldpunt 2111 meldingen geregistreerd en 638 klachten (30%). Van de 638 klachten zit de helft in de fase dat een klaagschrift wordt opgesteld. 93 Klaagschriften (15%) liggen bij de vermeende dader of als die is overleden, bij de verantwoordelijke bisschop of overste voor een verweerschrift. 69 Zaken (11 %) zijn gereed om behandeld te worden in een zitting en in 163 zaken (26% ) is advies uitgebracht aan bisschop of overste, of is de zaak stopgezet.

Gemiddeld behandelt de Klachtencommissie seksueel misbruik RKK nu 25 klachten per maand. Omdat het aantal klachten met 35 per maand toeneemt, daalt het aantal klachten niet.

Van de afgehandelde klachten is 47% gegrond, 26% ongegrond, 1% geschikt, 26% ingetrokken of niet ontvankelijk.

Er zijn op 1 december 52 compensatie aanvragen uitgestuurd naar mensen van wie hun zaak geheel is afgehandeld en waarvan de klacht gegrond is verklaard. Tot en met 7 december zijn daarvan 20 (40%) aanvragen terug ontvangen.

Deetman kan zich nu beroepen dat de klachten tegen de nog levende daders vertraging hebben opgelopen en de koffers kunnen uitpakken, voor ze in andere kloosters hun zonden gaan overdenken. Civiel hebben wij al een zaak gestart dus laat ze maar komen liegen onder ede!