Media boycot vanaf 1985

Pop Aginst Pope LP, geboycot in 1985 door alle Nederlandse media

Gisteren vroeg mij een radio reporter van L1 ( hij was nieuw dus niet op de hoogte van de levensboycot bij L1) De  gezaghebbende Limbo’s van L1 en hun provinciale censuur vrienden netwerk, maakte ik beheerst duidelijk dat ik geboycot werd, al decennia, dus als hij iets van mijn menig wilde uitzenden: ‘waarschuw ik je voor mezelf…bij voorbaat’.

Het kan beter gelijk verteld worden dat je in de rug wordt aangevallen met kwaadaardige roddels en achterklap. Eerst hadden we ‘de deskundigen’, afdeling bij L1😅allemaal vrienden van elkaar ( een stevige groepsdynamiek) waar de roedel de dienst uitmaakt in de top 10 of top 100, nou die haal ik in geen honderdjaar hoor maar onze goede vriend Jacques Vinders staat ieder jaar op nr. 1 in de top 100…Jacques werkte nog mee in ons clipje ‘Language of the World’, en vroeg mijn stem om op zijn lied te stemmen. Ik heb dan ook op Vinders gestemd, hoera!

Jacques vertelde ik later over de censuur boycot (omdat ik tegen de heilige huisjes van de pedofiele kerk had gestampt) hij  zei er niks van te weten, ‘oh, dat wist ik niet’?? Hij weet het nu inmiddels al jaren en nog steeds kent onze PvdA politicus geen solidariteit (maar dat ontbreekt overigens in de hele cultuur.

Het zijn vooral diegene die de zeventiger jaren idealiseren) maar solidariteit dat toen nog ‘heel gewoon’ was, censuur / boycot absoluut niet kon zwijgt nu in alle toonaarden. Solidariteit ‘ist ein een angstgegner’.

Niemand durft nog vragen te stellen doch plakken of nemen gelijk de stempel over om iemand blijvend schade toe te brengen, te excommunicatie en daar blijven ze zeer bedreven in… de katholieke jongens. (remember broeder Servatius).

Neem vooral jonge onervaren verslaggevers in dienst, laat ze heel domme, algemene vragen stellen en uitspraken doen zoals de L1 beginneling ‘dat ik eiste ??? dat ze mijn muziek moesten draaien‘! Wow, jonge journalist en niet nieuwsgierigheid??? Noch vragen willen stellen??? (sturend verhoor??? ooit les gehad in de journalistiek en deze thema’s nooit behandelt? Onze vrijheid van meningsuiting geldt dat slechts voor een klein aantal geprivilegieerden? Het is een grondrecht… wie ‘eist’ dat zijn de mensen met geld (en wie de meeste vrienden/ views) heeft, eisen alles op!

Fris Spits vroeg in 1985 aan mij ‘wie ik wel niet was om de paus te bekritiseren??) bezoek paus JP 2 aan Nederland in 1985 ; bisdom ROERMOND wilde niks te maken hebben met de LP; narcisten kunnen geen kritiek verdragen dus  Mr.Sandman (een lied van de LP Pop Against Pope….hij heeft nog heel veel zand…… 

Pop against Pope

De LP Pop Against Pope (1985) werd gelijk in de ban gedaan

Documentaire Bert Smeets: ‘De Laatste Bus Naar Waubach’, geboycot. Docu ‘Wodkalinka’, eveneens geboycot. ‘Docu ‘Jonge Bomen’…ze krijgen er niet genoeg van….

CD: ‘Soul Child’, Angels in Between, Bedroom Monkees (voormalig Frank Boeiijen groep) 2010 veel media aandacht voor het misbruik schandaal in de RKK. Geen subsidie voor mea culpa stichting wel 1,5 miljoen voor stichting Klokk, ook geen openbare parlementaire enquête werd weggestemd / afgeschoten door Klokk.. Pedofielen in de politiek konden zo de dans ontspringen.

Seminar Bescherming van Klokkenluiders anno 2023

Donderdag 22 juni 2023 | 9.30 – 17.00 uur

Tijdens dit seminar gaan we de diepte in. Inmiddels is iedereen, die een rol heeft bij de implementatie van de Wet bescherming klokkenluiders in hun organisatie en ook degenen die hierover adviseren, wel bekend met de inhoud van de Wbk. Werken met deze wet roept echter de nodige vragen op. Hoe dient er bijvoorbeeld om te gaan met meldingen, melders en beklaagden? Welke rechten hebben zij en welke verplichtingen ontstaan er wanneer richting hen? Deze en meer vragen passeren de revue tijdens dit seminar. Ook komt uitgebreid aan bod wanneer onderzoek dient te worden gedaan naar klokkenluidersmeldingen en als dat het geval is, hoe dat onderzoek het beste vorm (???) te geven.