Mensenrechten in de kerk

LCWRBeste,
Hier even de stand van zaken i.v.m. de opvolging van de dossiers van het seksueel misbruik in de kerk.
(in zover wij daar zicht op hebben)
1. Dossier ‘Schulig Verzum’ van bisschoppen en oversten:
-Burgerlijke zaak
Class-Action Gent (gemeenschappelijke actie van een 60-tal slachtoffers via Advocatenkantoor Vansteenbrugge)
Morgen op 01/10/2013 om 09 u in zaal 0.4 van het Gerechtsgebouw in de Opgeëistenlaan te Gent, gaat de 2de zitting door.
–  Strafrechtelijke zaak
Mensen wiens dossier bekend is bij de Federale Politie te Brussel (voorheen ook Operatie Kelk genoemd of bij onderzoeksrecher De Troy, Peter De Waele, nu Werhner Audenaert of Lieve Pellens).
Deze onderzoeken en verhoren gaan nog steeds door. .. en is nog altijd niet in de fase van doorverwijzing naar de rechtbank.
2. Dossier Erkenning van slachtoffers t.o.v. de dader
-Arbitrage Brussel
Een 620 dossiers zijn hier ingediend. De mensen die zonder advocaat gingen zijn ondertussen allemaal afgehandeld. De mensen die een advocaat onder de arm namen… zijn nu aan de beurt… Dus, deze dossiers zijn lopende.
-Opvangpunten
Een 200 tal dossiers lopen via de Opvangpunten van de Belgische bisschoppen en Oversten.
In zover wij daar zicht op hebben is nog ongeveer 1/3 van de dossiers niet afgehandeld… maar nog lopende. De getallen verschillen sterk per bisdom (of congregatie)… en zegt iets over het vertrouwen dat zij uitstralen.
Tot zover de stand van zaken.
Wie nu pas beseft dat ook hij/zij erkenning wilt krijgen voor het aangedane misdrijf uit de kinder/jeugdtijd, kan enkel nog terecht via de Opvangpunten.
Is het slachtoffer jonger dan 33 jaar… dan kan die rechtstreeks naar de politie stappen (lokale politie afdeling zedenfeiten).
Voor meer info steeds welkom bij onze werkgroep,
Mensenrechten in de kerk
Groeten,
Rik Devillé