Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan,

Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan,

Tijdens Deetmans eerste persconferentie in Nieuwspoort zei hij in een kort bijzinnetje ‘dat hij niet het geweld zou onderzoeken, hetgeen wel structureel gebeurde op bijna alle internaten, ‘de corrigeerde tik’, daar wilde hij niet aan beginnen ‘dan kon je wel bezig blijven’…en zie…waar we nu zijn: dezelfde conclusies ‘niets gezien, niets gehoord en niets gedaan, is vandaag weer aan de orde van de dag. De methodes zijn verfijnd maar gaan onderhuids door. 

Nu, eindelijk  is de media zelf aan de beurt (Matthijs wilde me graag interviewen (tijdens een tweede poging) haalde een advocaat in de uitzending, wegens publicitaire motieven, en me mee wilde sleuren in een verloren strijd door verjaring! Dat kost geld….mea culpa kreeg geen subsidie zoals Klokk! 

Wat had de media nou kunnen leren van het RKK misbruik schandaal; ik sprak tal van omroep redacties in 2010 en 2011 waar ik in den breedte uitlegde dat Deetman maar de helft onderzocht (de afstandsbaby’s-niet het geweld). Reden, het misbruik was verjaard en forensisch bewijs ontbrak ten ene male, dus het maakte voorbarige en latere conclusies overbodig, en je houdt de focus op het seksuele aspect want die arme patertjes en broeders mochten toch ook niks..?? Zielig! Een typisch Nederlands vrijblijvend onderdoek tot gevold, dus koppen zullen niet rollen en in de RKK, net als in de media, die nu massaal in therapie gaan…wow!

Ik ben gelijk na de persconferentie naar Deetman toegegaan, en met zijn woordvoerder in een achteraf kamertje gaan zitten om mijn bezwaar over het geweld toe te lichten. 

De hiërarchie van de kerk kwam zijdelings ter sprake want zo was het nou eenmaal vroeger, je had een baas en een bovenbaas en dat waren Heren!

Nou, heeft mij een wereld met een commando structuur nooit bekoord maar die was (is) overal aanwezig, ook in de kunst, ook in de regionale media (zijn die ook onderzocht?) 

In Limburg heerst een hardnekkige, grote liefde en passie voor het gezag, het traditionele katholieke gezag maar zijn inmiddels behoorlijk uitgedund: de ingebakken verering voor de pastoor-kudde, die ga je niet zomaar veranderen met het gevolg van instituties als de biecht. Het hoort bij de cultuur van zwijgen,  die krijgen pas smoel buiten het biechthokje, want daar wordt je echt verlinkt. 

Een van de conclusies van het onderzoeksrapport naar de werkcultuur binnen de publieke omroep, maakte duidelijk dat onwillige, kritische medewerkers naar een andere afdelingen werden overgeplaatst?? Wat? Overgeplaatst, dat gebeurde toch op internaten met geestelijken, die hun handjes in de broek van mis-dienaartjes lieten wapperen, werden de desbetreffende pater / broeder bij een klacht naar een andere orde ‘overgeplaatst’. Het enige wat ze geleerd hebben door ons te vragen naar de verhalen over seksueel-geweld, houden zij nu binnenboord! Ook hier rollen alleen de koppen van media machtswellustige hoofdredacteuren, en die krijgen gelijk weer een andere baan bij een ander omroep. In Limburg boycotten ze ongegeneerd mensen (censuur) want tegen de kudde, het agressieve zooitje redacteuren ga je niet tegen in want het kost je je baan of inkomen, optredens, publiciteit etcetera. De excommunicatie methode begon al op internaat en gaat vrolijk door…niks gezien, niks. gehoord, niks gedaan, als je als klokkenluider je mond open doet, zul je boeten. Limburg een laffe provincie.

Ook bij de regionalen wordt gescholden en gepest, seksisme maakt je groot en sterk in de zuidelijke pikorde, maar je hoort niets, je ziet niets en er gebeurt niets. Ook al stellen ze eigenhandig hitlijsten samen. Een vriendjes cultuur, die niets ontziend hun ego’s botvieren.

De media werkte niet mee om ons ‘mea-culpa’ standpunt over het geweld naar voren te brengen want ‘seks sells’, en misbruik is al erg genoeg, te lezen in de vele mails / brieven die wij toegezonden kregen, waren bittere verhalen over fysiek ernstig geweld, wekenlange opsluitingen (Isolation) niet zo interessant bleken, verhalen over Brinta pap (bij de nonnen) als ze hun bordje niet leeg aten, werden kinderen met geweld gevoed (ach ja ik heb het nog meegemaakt bij ‘vrienden’, die het ook deden, en heb ze gevraagd dit nooit meer te doen. We zijn inmiddels ook geen vriendjes meer. Dat is Limburg ten voeten uit.

Dus wat is er veranderd, mensen zitten nog steeds met een burn-out thuis omdat ze de pesterijen  / misbruik niet meer aankonden dan wel moeten verwerken, waarom is het zo stil in regionaal media land? Doen ze nog onderzoek, niet alle ballen op Matthijs maar tot diep in de haarvaten van ons omroep bestel zit hautain, agressief gedrag ingebakken; onderzoek het maar!

Uiteindelijk besloot de Cie. Deetman om 1000 tot 5000 euro per slachtoffers uit te keren voor het vele geweld (tegen kinderen….niet vergeten is anders dan tegen volwassenen want nog meer verhalen over schandalige geweld uitbarstingen door pedo broeders / paters moesten vermeden worden, vond Deetman (hij mocht later bij de paus op audiëntie).

Dan eindig ik maar waar ik begon…in de woorden van de onderzoekscommissie van Rijn

….Niets gezien, niets gehoord, niets gedaan,