Plaswerk

plaswerkIn een Kamerbrief zegt hij maandag dat hij deze uitspraken “beter achterwege had kunnen laten”. Plasterk deed zijn beweringen na onthullingen van klokkenluider Edward Snowden in het Duitse blad Der Spiegel. In Nieuwsuur suggereerde Plasterk dat de 1,8 miljoen metadata-gegevens over de telefoongesprekken in december 2012 inderdaad door de Amerikanen in Nederland waren getapt.

Ook wist hij dat de Nederlandse diensten in ieder geval niet verantwoordelijk waren voor de taps. Dus wel. Dat vinden kamerleden minder ernstig dan het ijdele geklets van Plaswerk.

(MCU) We worden op een immense schaal afgeluisterd, getapt, gecheckt, gevolgd, bekeken, alles slaan wij op via bonuskaarten, gegoogle, facebook, bankgegevens, Bush luisterde Schröder af, Obama Merkel nou dan Plaswerk, hij heeft een steen op zijn maag, en wij een steenprop in onze keel….nooit zal iemand meer iets horen uit mijn mond.schreeuw edvard Munch