Hemelse vertraging en aardse verjaring

Als er een kabinet van VVD en PvdA komt, wordt de rol van slachtoffers in strafzaken zo goed als zeker groter. Nu mogen slachtoffers in de rechtszaal spreken over de gevolgen die een misdrijf voor hen heeft. Het is de bedoeling dat slachtoffers straks ook wat mogen zeggen over de tenlastelegging en over de strafmaat. Dat heeft demissionair staatssecretaris Teeven van Justitie gezegd bij de presentatie van een boek van advocaat Richard Korver. (aldus de NOS)

(reactie MCU) Gelijke rechten om dossiers op tijd te kunnen inzien zoals wij met onze voorlopige getuigenverhoren wilden bereiken, in een poging het geweld aan te tonen, kregen wij een half uur voor de rechtszitting het verweer. De ellende begon al ver daarvoor bij het begin van het Deetman onderzoek dat nu blijkt met Ja of Neen te moeten worden beantwoord wanneer de kerk iets over zichzelf wilt weten, vroeg ik helaas als enige ‘waarom het geweld niet onderzocht werd‘. Hoe bij voorbaat het gebruik van geweld in het Deetman onderzoek  werd weggesaneerd door diegene die het onderzoek instelden. Van der Steur van de VVD loste het eenvoudig op: ‘de vervuiler betaalt‘, ik reageerde: ‘maar wel nadat eerst de vervuiler bepaalt‘. De RKK die een meldpunt inricht dat tijdelijk een kuise wereldse rechtbank kopieert en zelf geen bewijzen aandraagt of zoals van Koppen het uitdrukt, ‘er zit geen politie ambtenaar aan tafel’.

Nu is dat te wijten aan ons, dat wij zomaar wat roepen of iemand lekker willen beschadigen of beschuldigen? Zelfs het Deetman rapport met zijn 10.000 tot 20.000 seksueel misbruikten kan uiteindelijk niet als bewijs dienen dat men met een half autistisch Ja of Neen, zal beantwoorden daarom herhaal ik, nog eenmaal: het geweld: is het voorgekomen: Ja of Neen? Dit hele circus bepaalt zelf de regels, een gesloten organisatie die de vinger aan de pols, en zo een oogje in het zeil houdt.

Sepot, broeder Alphons van het jongenspensionaat Bleijerheide heeft een groot deel van zijn leven jongens afgetuigd, hij is nu door de rechter ‘onschuldig’ verklaart. Hij hoeft zich niet te verklaren, fishing evidence pogingen van mijn kant konden niet volgens de rechtbank, het feiten relaas dat door betrokkenen decennia wordt achter en tegen gehouden moet ik maar te pakken krijgen op andere wijze. De politie doet geen onderzoek (verjaard), hoe vaak je ook een klacht indient artikel 12 is nog niet in zicht, dus de vraag om meer rechten voor slachtoffers is in het geval van RKK misbruik / geweld geen horizon te bekennen. Je vind nergens recht, noch rechtvaardigheid. De Samsons en Deetmannen, hacker Opstelten, de van Eijks kunnen wel roepen ‘hoe vreselijk, oh oh, met schaamte’ horen zij dit aan maar het is een ‘kus op de lippen en een dolk in het hart’ (Karl Moor).

Nu dan zouden deze rechten in die andere wereld, het rijk Gods dat NIET van deze wereld is, enige verjaring aan de schuldvraag stellen? Neen, Gods oordeel is duidelijk, en de de canonieke regels zijn opgesteld na de dood van Christus, zij zijn het mededogen principe verleerd door dat velen het niet in praktijk brachten.

Door een andere vage wet, laten we zeggen, de morele wet is het de vraag of de broeders Funzen van hun ‘mea-culpa’ afkomen? Een wederopstanding zit er niet in, de kerk wil haar positie terug maar kan die alleen terug krijgen wanneer zij alle slachtoffers erkent, het geweten zuivert en de feiten op tafel legt. Nu de kerk zou failliet gaan en dit is waarlijk niet de biologische aard van de mens: hij wil overleven dat geldt ook voor het geloof maar wanneer slachtoffers andermaal geslachtofferd worden wanneer zij niet gezien worden, houdt het op!

Misschien kunnen canonieke regels ook eens een keer onder de loep; niet ten dienste van Rome maar van de mens. Niet voor het hiernamaals maar om de kerk een plek te geven die ze werkelijk toekomt. Wil de staat de aarde, de gehele planeet met haar democratisch femelarij? De scheiding tussen kerk en staat lijkt nu op een verdeel sleutel maar noch de een, noch de ander bezit beide. Het ultramontanisme, (pausgezindheid) die in Brabant en Limburg vat kreeg door de meer liberalere politici te vervangen door ultramontanen, konden ons kinderen doen geloven dat de werkelijke macht in Rome lag.

Nu wij ontwaakt zijn liggen de machtsverhoudingen anders, de deuren staan open naar nieuwe mogelijkheden en veranderingen. Willem Bosch heeft hier al eerder op gewezen. Ik bespeur een lichte nostalgie naar de tijd dat meneer kapelaan door het dorp fietste, rust vond in morele kwesties, ach de mens blijft zoeken naar houvast. Er zijn twee opties of de staat doet beter haar werk en de kerk leest Mattheus 7:2; markus 4: 24…noch einmahl!

Want met dezelfde maat waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden.