Regensburger Domspatzen

De drie sänger Knaben van de Regenburger Domspatzen die de noodklop luiden over het seksueel misbruik spreken na vijf jaar een opmerkelijke conclusie uit over de beloftes van de kerk, en niet geloofd werden, geen erkenning vonden en genoegdoening kwam überhaupt niet ter sprake.

Zelfs toen een priester beweerde nooit in die tijd met de Domspatzen te hebben gewerkt werd geconfronteerd met een foto waar hij en het slachtoffer op staan.

‘Hoe je je kunt vergissen’ was het laconieke antwoord.

Geen antwoord op de vragen die slachtoffers stelden werd alles terug gevoerd op de Zeitgeist ondanks dat er twee voormalige direkteuren in de jaren van het misbruik voor het gerecht zijn veroordeeld, incident of structurele machtsuitoefening?

In 1964 was de broer van Ratzinger leider, pianist en kapelmeister bij de Domspatzen.

https://www.youtube.com/watch?v=iCPT0n6ocdw