De weg naar verzoening

de weg naar verzoening

Wederom wil ik jullie wijzen op de “De weg naar verzoening”, kunstwerk Pierre Habets / Flow art, die ’s middags op vrijdag 21 april 2017 wordt ingezegend en onthuld in Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond zal vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verrichten.

Er zullen vertegenwoordiger van slachtoffer organisaties aanwezig zijn plus muziek!