Project Subsidie (centrale rol)

In de antwoorden van ministerie VWS op vragen van het voormalig kamerlid Gesthuizen (SP) staan enkele kleine, maar tevens significante leugens. Zoals……

13
Hoe wordt ervoor gezorgd dat slachtofferorganisatie MCU alsnog de werkzaamheden voor slachtoffers kan voortzetten?

Antwoord bij 8 t/m 13
In 2013 is met de stichting KLOKK afgesproken dat zij een centrale rol zouden spelen voor de slachtofferorganisaties van in het verleden gepleegd seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De te verwachten kosten van de lotgenotengroepen Nederland Heelt en Mea Culpa United (MCU) zijn als aparte activiteit zichtbaar gemaakt in de begroting van KLOKK. Daarmee kan KLOKK facturen van deze organisaties, zoals voor zaalhuur voor lotgenotenbijeenkomsten betalen. Van doorsubsidiëring is dan ook geen sprake.

De feiten!

In 2013 waren wij al drie jaar bezig als vrijwilligers organisatie zonder subsidie of hulp dan ook. De centrale rol die Klokk opvallend wordt toegedicht vervulde zij ten opzichte van ons, MCU, totaal niet; wij werden bespot, genegeerd en wij zouden schoppen!! Wij bleven voorstander van een parlementaire enquête, dat beviel de kerk en Klabbers niet! De ‘centrale rol’, waarover ik Klabbers aansprak in de Kamer na hoorzitting in 2013, confronteerde ik hem met deze ‘centrale rol’, en vroeg waarom Klokk alleen subsidie kreeg. Hij zei kortaf ‘dat alleen organisaties die zich bij Klokk aansloten subsidie zouden krijgen; wij moesten ons dus aansluiten bij Klokk. Ik antwoordde ‘wij moeten niks’ waarna Klabbers weg liep naar een aantal mensen die in een kringetje rond mevr. Gesthuizen stonden. Ik duwde letterlijk met mijn ellebogen tegen Klabbers en wrong mij ertussen (was al behoorlijk geïsoleerd op internaten). Gesthuizen zag dit en de andere bestuursleden waaronder ex-Klokk bestuurslid Lelkens en schrokken van mijn actie ‘schoppen met de elleboog‘ maar negeerden mij volkomen.

De werkelijke rol die Klabbers speelde als de grootste organisatie, die hem alle credits gaven en een bestuur wat de nodige wisselingen zou meemaken, is dubieus en gericht op het eigenbelang, én het belang van de kerk. Die centrale rol bleef hij en zijn vrouw vervullen door weer en wind voort gedreven, uiteraard flink beloond met een salaris / subsidie toegekend door VWS, die nu op afstand toekijken hoe dit gevecht zich gaat ontwikkelen. Klabbers voelt zich in het nauw gedreven en begint nu rond te bazuinen dat wij een kort geding zouden hebben aangespannen. Meteen wordt het door tal van lui overgenomen want deze martelaars, centrale rol, ligt Klabbers wel.

Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een kort geding…nee, we zijn niet ‘aan het schoppen’, maar zijn ook niet bezig om via achterbakse sentimenten / fake news, dit dossier te parkeren.