De Weg naar Verzoening

Op 21 April is in het stadspark van Roermond de onthulling van Pierre Habets kunstwerk: ‘de weg naar verzoening’, dat door vele partijen is samen gebracht. Wij, Mea Culpa, zijn er trots op hier onderdeel van te zijn. Het kunstwerk verbeeld het seksueel geweld tegen kinderen en zal meer dan ooit besproken moeten worden, en…bestreden.

http://flowart.nl/flowart.nl/onthulling-de-weg-naar-verzoening-21-april-2017-stadspark-roermond/

Pierre Habets

 

 

 

 

 

 

“De weg naar verzoening” wordt op vrijdag 21 april 2017 ingezegend en onthuld in hét Stadspark van Roermond. Namens het bisdom Roermond zal vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verrichten.

De teaser is gerealiseerd in samenwerking met de opleiding Video Specialist Audiovisuele Productie van het Arcus College in Heerlen – afdeling Kunst, Theater en Media. Als onderdeel van dit bijzondere Media-schoolproject volgt er spoedig na de onthulling een uitvoerige documentaire.