Het zwarte gat en het onbekende kind

Gisteren was een historische dag want de scheiding tussen kerk en staat kan niet beter geillustreerd worden dan door het Deetman rapport bespreekbaar te maken in de Tweede kamer. In 2010 gloorde er al een soort ‘tussenland’, een ‘betweenland’ tussen kerk en staat, door het  onafhankelijk onderzoek naar alleen seksueel misbruik in de RKK dat opeens bleek te bestaan uit allerlei losse mini staatjes en parochie eilandjes dat zich in profetische zin al eeuwen probeert te ontrekken aan wereldse zaken. Deze keer was het de beurt aan de Tweede kamer om de eindconclusie tegen het licht te houden in deze scheiding van kerk en staat, de staat die de kerk toestaat haar eigen canonieke wetten en regels ten opzichte van de misdaden die het begaat, toe te staan. Scheidingen zijn nooit leuk, en zoals altijd zijn de kinderen de dupe. Zij zijn de kleine offerblokjes waarop de machtsdrang van zowel kerk en staat hun grondvesten bouwen en ze zijn desastreus: 10.000 tot 20.000 kinderen zijn misbruikt, volgens het Deetman rapport, vreemd zo’n getal, laten we het een naam geven…het onbekende kind. Het zwarte gat ‘tussen’ de canonieke ‘lekkende dak’ aanpak van KNR en bisschoppen en aan de andere kant het onafhakelijk protestant Deetman mandaat het fysieke/ psychische geweld niet te onderzoeken, en hiermee vanaf haar start vele mensen botweg uitsloten, vandaag konden de Tweede kamer fracties de nodige achterkamer fricties opvangen van de aanwezige sprekers.

In het prenatale Deetman tijdperk melden zich bij Mea Culpa honderden mensen die het kerkelijk onderzoek niet zagen zitten. Ook waren er mensen die zowel onze oproep volgden om niet mee te doen, maar ook veel mensen wilden hun verhaal kwijt, de psychische nood was groot. Eindelijk mocht het. Het behoeft geen uitleg dat de mensen die niet hebben meegedaan dan meteen ook outlaws zijn, buitenbeentjes of querelanten, als je opkomt voor je recht. Dit was wel echter het geval, en hopelijk heb ik mijn punt gemaakt in de Tweede kamer want wij zullen en willen altijd een ‘verzetsgroep’ blijven; daar in Den Haag kun je het beste de allianties smeden, de fluistercampagnes tussen de ene kerkelijke groep en slachtoffergroep, waarnemen. Mogen we insider als outsider zijn…en blijven?

Terug naar het het Deetman rapport want daar ging het vandaag toch om, ik citeer: ‘de onderzoekscommissie wijst erop, zo schrijft ze op pagina 780, (gaat over internaat Bleijerheide) dat er inmiddels civiele juridische claims tegen de congregatie zijn ingediend. Vreemd, ik ben voorzitter van dit lastige clubje, en indiener van een civiele procedure door mr Pennino maar er is geen enkele claim neergelegd en wachten op toestemming van de rechter dat de voorlopige getuigen verhoren, kunnen beginnen.

Echter er is niets beslist. De vraag is nu gerechtvaardigd als men ook aan de staat een vraag stelt:’ wass haben sie gewusst’? Waarom duurt het zo lang, wil de staat recht wegduwen van deze verjaarde drama’s. Dan kunnen ze een voorlopig getuigenverhoor toestaan want anders gaat het stilzwijgend de rijksarchieven in, en zou het niet veel beter zijn België te volgen, zoals mr Bierenbroodspot aangaf?

Aartsbisschop Wim Eijk zal zijn misdaden tegen de menselijkeid moeten verantwoorden, hij kan zich niet ‘laten’ beroepen op het canoniek recht. Dit is een grove schoffering van de Tweede kamer en de rechtstaat dat hij en zijn huichelbroedertje van Dam hun regels kwamen uitleggen in de kamer. Wim Eijck staat niet met een hoog mutsje op de kansel maar gewoon als staatsburger uit te leggen waar zijn instituut toe in staat is gebleken, ondanks de vele regels, constituties en celibaatsdwang, werden in zijn instituut kinderen geslagen, misbruikt, babys werden onthecht in de vroedvrouwenscholen en ruw afgenomen, verhandelt, moeders tot baarfabrieken opgeblazen, en zij spraken er niet over, 50 jaar niet, 100 jaar niet, en zij wisten het niet!

Als in de Islam, in moskeeën 10.000 tot 20.000 kinderen zouden zijn misbruikt, of dit nu vijf of vijfduizend jaar geleden zou zijn gebeurt, zou het land te klein zijn. Politieke partijen zouden over elkaar heen tuimelen. ‘Laat de vervuiler betalen’ roept meneer van der Steur, en gelijk heeft onze VVD vriend maar dan niet nadat eerst de vervuiler bepaalt. Want zij, de kerk, Eijk denken nog met hun circusnummertje hun amorele apenleer door te kunnen drukken, de Tweede kamer, de samenleving zou hun tot de orde moeten roepen; genoeg onderzocht, nu invallen in de kerkelijke archieven. Te paard!

Over strafvervolging bestond, staat te lezen in het Deetman rapport, hing een grote mate van discretie. Nu, na al deze bevindingen en de nog levende daders die zoals we eergisteren vernamen van minister Opstelten kunnen de plegers niet vervolgd worden, noch haar instituut. Dan heeft Opstelten toch niet goed het Deetman rapport gelezen want het rapport toont aan dat zij daders beschermden en de kinderen aan hun lot overlieten. Hun organisatie, hun goede naam was het allerbelangrijkste…fuck them!

Ik heb dan ook aartsbisschop Wim Eik het handje geschud, en hij riep enthousiast: ‘meneer Smeets’! ‘Meneer Eijk wat vindt u ervan dat u de baas bent van een criminele organisatie die misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd’, riep ik. De fotografen klikten en Wim dook weg.

Dan valt wederom het vluchtgedrag op van de bisschoppen wanneer zij in hun gespreksnotitie aan de kamer via de Cie Deetman heeft gesignaleerd dat er in de Nederlandse kerkprovincie een gefragmenteerde bestuurscultuur was, zeker in het verleden, wordt er rap aan toegevoegd, waardoor informatie over daders van seksueel misbruik van minderjarigen weinig of niet onderling werd uitgewisseld tussen de bisdommen, ordes en congregaties.

Hoe krijgen ze het klaar, weer schuiven ze het van hun bord, en wij vragen de bisschoppen, knr met klem dit ‘ich bin unschuldig’ gedrag, ja je gaat er Duits van praten, mee op te houden.

Einde brief gespreksnotitie Eijk, van Dam, ‘Wij zijn van harte bereid de bestrijding van het seksueel misbruik de helpende hand te bieden aan andere sectoren en organisaties in de maatschappij. Kan de aartsbisschop meegedeeld worden dat hij net als de kapitein van de Costa Concordia terug aan boord moet, gaat u onmiddelijk terug lul, dit gesprek wordt opgenomen, maak schoon schip in uw eigen organisaties want er worden nog steeds daders beschermt. Huichelachtige verwijzingenen naar misbruik dat immers overal voorkomt, is wederom het afschuiven van verantwoordelijkheid; een stevig mea culpa…maxima, grote schuld, is the answer. Zij zouden zich moeten realiseren dat we in een rechtstaat leven, en steeds minder mensen in de kerkstraat.

Mea Culpa aangeslotenen willen geen secundaire victimisatie door al te veel RKK bemoeienis, eisen een Europees onderzoek naar de misbruik methode RKK, het in acht nemen van de rechten van het (onbekende) kind.

Nu even pauze dames en heren: het voelt of je na twee jaar voor een ravijn tot stilstand komt, snel het uitzicht bewondert, en daarna de keuze hebt of om naar huis te gaan of je naar beneden te storten net zoals in dat liedje: tell Laura I love her‘, alleen wij hebben niets te vertellen! Maar zwijgen doen wij niet. Namens Anita, Willem, Corrie, Leo, Peter, Ed, André, Ad, Frank, Erwin, Rik, Linda, Ellen-leen, Ruud, Barbara D, Barbara B, Lieve, Hans, Ben, aan allen en het onbekende kind dat nooit meer in een zwart gat hoeft te zien.

 

 

14 gedachten over “Het zwarte gat en het onbekende kind”

 1. Zo is dat Jessie, en ik stond pal achter Frank, over zijn schouder kijkend, Eijk recht in zijn ogen. Hij zag mij, of ik moet het mij verbeeld hebben, Eijk draaide meteen zijn ogen van mij af en liep even later weg en Corrie ziet al aardig in hoe de top hier mee omgaat. Alleen al dat Eijk na het uitkomen van het Detmanrapport zich tot kardinaal laat creeën zeg toch meer dan genoeg.

  1. kardinaal of kannibaal!! Het zegt mij weinig!! Bert zegt altijd: in een normaal geval betaalt de vervuiler. In dit geval betaalt de vervuiler niet maar bepaalt wel hoe e.e.a moet worden afgehandeld. Zo komen ze er met een koopje vanaf. Met het Klokk zijn ze blijkbaar dikke maatjes want de begroeting was aller hartelijkst. Nou ja die 7 ton subsidie is aangevraagd bij VWS. Voor de industrie die rond de slachtoffers dreigt te ontstaan mag de belastingbetaler op gaan draaien. En de RKK kerk lacht zich een scheurbuik!!

   En dan hebben we het nog maar niet over alle medische kosten die in de loop der jaren en in de toekomst nog moeten worden gemaakt voor al die slachtoffers: 7 ton subsidie Klokk, therapiekosten, medicijnkosten, opnamekosten kortom enz enz .

   In Belgie laat een onderzoeksrechter momenteel een onderzoek instellen. Hij wil bewijzen dat de kerk een criminele organisatie is. Daarom zijn er de laatste tijd in Belgie regelmatig invallen gedaan in “paleizen”van bisschoppen.
   Wanneer gaat dat gebeuren in Nederland. Zelfs Deetman kreeg, ondanks toezeggingen van medewerking door RKK, geen toegang tot de archieven die zich hoogst waarschijnlijk bij de Franciscanen in Dusseldorf bevinden. De verantwoordelijke heer Werner wilde zelf geen antwoord geven op de vraag of ze er wel of niet waren!!

   Maar ze leven mee met de slachtoffers, delen in hun verdriet en willen dolgraag met de slachtoffers praten. Wie is er nou gek??? wij of zij??
   http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69718

 2. Eijk was NIET in gesprek met slachtoffers in Hengelo maar hij werd toegesproken door èèn slachtoffer, Frank. En ik stond erbij, verder niemand, de imbeciel!

  Eikenburgertje!

  1. OOOHOOOOO,
   Wij stonden er ook bij Eijkenburgertje. Frank sprak en Eijk knikte met een zalvende glimlach Brrrrrr

   1. Toch triest dat de man (Eijk) denkt dat hij een goed gesprek heeft gehad.

    Nog een wonder dat hij Frans heeft aangehoord. Bij mij ging hij er van door.

    Deze man begrijpt er echt niks van. Er zijn misdaden tegen de menselijkheid gepleegd en hij glimlacht en de kater bij de slachtoffers wordt steeds groter.

    1. Mijn naam is frank, binnenkort heb ik een gesprek met Eijk, samen met de andere slachtoffers van Albergen. Ik hoop dat er wat positiefs uitkomt. Dat hij zich in Hengelo niet op zijn gemak voelde moge duidelijk zijn…. Hij trilde behoorlijk. We moeten met z’n allen wel door blijven vechten, hoe moeilijk dat ook soms is. Uitendelijk zal het recht zegevieren!!!! Ik wens iedereen veel sterkte toe! Groeten Frank.

     1. Hallo Frank,
      Hartelijk dank voor je reactie. De houding van Eijk is helaas niet zodanig dat hij “toegankelijk” overkomt op de slachtoffers. Zijn mooie woorden komen niet overeen met zijn daden en zijn lichaamstaal straalt geen toegankelijkheid naar de slachtoffers toe uit. Ik hoop van harte dat jullie een goed gespek met hem zullen hebben. Zorg er voor dat jullie je goed voorbereidt!!
      Dat het recht eens zal zegenvieren weet ik wel zeker!! Het kost ons allemaal veel energie en het is inderdaad niet gemakkelijk. Zeker omdat het soms een gevecht is van een muis tegen een olifant. Toch geven we niet op. Onderlinge steun is daarbij onontbeerlijk!!

      Ik zou het op prijs stellen dat je je (jullie) bevindingen m.b.t. het gesprek met Eijk aan ons wilt melden. Wij kunnen er dan ook weer aandacht aan besteden via de web-site van MCU.

      Ik wens jou en de anderen heel vel succes met het gesprek.

      Hartelijk groeten,

      Corrie

 3. Corrie en Bert jullie zijn de KANJERS voor de Engelen van Blijerheide. En een angst met veel zweet voor de DUIVELS van Bleijerheide.

  Van Eijk gedraag je als een leider en als een mens sluit je anders ook op in een klooster ver weg van de bewoonde wereld.

  1. Kardinaal Eijk heeft gisteren zijn ware gezicht laten zien! Al die mooie woorden over meeleven met en delen in het verdriet stellen niets voor. Nog geen kwartier later weet hij niet hoe snel hij er van door moet gaan.
   De oprechte menselijkheid ontbreekt helaas. En zolang dat het geval is zal er geen sprankje vertrouwen kunnen ontstaan bij de slachtoffers. En dan nog durven praten over vertrouwen. Volkomen misplaatst!!

   Hartelijk dank voor uw steun en vriendelijke woorden.

   Wij blijven vechten voor alle Engelen jongens en natuurlijk ook voor alle andere slachtoffers!!

   Hartelijk groet,

   Corrie

 4. Hallo Corrie,

  Voor mij is dit niets nieuws onder de zon. In maart 2011 een uur bij hem gezeten en er kwam geen zinnig woord uit. Ja, we wachten het Deetman rapport af als je er een vraag neer legt.
  Tja en nu doet hij nog niets. Ik ben ook in Hengelo geweest afgelopen zondag. Daar waren een stuk of 6 bisschoppen en Eijk zelf, heerlijk hopelijk aanbeden te worden en JP2 vereren. Nou JP2 redt zich wel. Wij moeten het hier nog zien te rooien. Ik heb hem diep in de ogen gekeken en weer wordt de rug toegekeerd. Hij moet namelijk weten wie ik ben.
  Corrie in ieder geval bedankt dat je je woordje heb kunnen zeggen daar.
  Er is denk ik wel iets bereikt. De politiek doet tenminste iets nu. Onze taak is het te blijven aankaarten ook al hebben we er zelf ook vaak de buik van vol.

  1. Hallo Joke,
   Tijdens de hoorzitting vertelde Eijk dat hij in Hengelo in gesprek was geweest met slachtoffers. Hij had een goed gesprek gehad met de slachtoffers!! Hoe is het toch mogelijk dat hij de plank zo mis slaat!! Ik weet niet wie zijn communicatieadviseur is maar het is of geen goede of Eijk heeft last van een contactstoornis!! De dag van de hoorzitting had het hem gesierd als hij vanaf een uur of half 2 aanwezig zou zou geweest tot aan het eind. Logisch dat hij dan heel wat over zich heen had gekregen maar dat had de lucht kunne n zuiveren. Nu blijft het weer bij mooie woorden. En de kater bij de slachtoffers wordt alleen maar groter. Ik denk wel dat we zowel in de media als bij de volsvertegenwoordiging een voorsprong op Eijk hebben behaald. Deze man heeft zijn “ware” gezicht laten zien!!

   Joke, wij geven niet op. Ook al is het een gevecht van de muis tegen de olifant. Wij denken maar zo veelmuizen kunnen het een olifant behoorlijk lastig maken. En dat is nou net wat we willen. We willen genoegdoening voor al die slachtoffers!!

   Weet dat we ook met jullie meeleven!! Jij en je man heel veel sterkte gewenst en de hartelijke groeten ook van Leo
   Corrie

   1. Hallo Corrie,
    Ik was met Joke in Henhelo, Wij hebben het ,,goede “gesprek gemist. Wat we WEL gezien hebben is een opgeplakte glimlach en een knikkende Eyk bij èèn van de slachtoffers, Dat ,,goede gesprek”heeft ZEKER 5 min geduurd.

 5. Gisteren heb ik met Bert de slachtoffers van Bleijerheide vertegenwoordigd tijdens de hoorzitting over het seksueel misbruik. Kardinaal Eijk heeft daar in het openbaar aangegeven met de slachtoffert te willen praten. Hij was vol mededogen en voelde het verdriet. Dat was voor mij voldoende de stoute schoenen aan te trekken.Toen hij de zaal verliet heb ik hem gevraagd of ik hem even 5 minuten kon spreken. Kardinaal Eijk gaf aan geen tijd te hebben en maakte zich uit de voeten. Ik heb hem toen nageroepen dat ik nu precies wist wat ik aan hem had!! Een verslaggever van de telegraaf is hem achterna gelopen maar daar wilde hij ook niet mee praten. De verslaggever van de Telegraaf had het volgende stukje geschreven: Slachtoffers zeiden woensdag geen vertrouwen in de woorden van Eijk te hebben. „Toen we hem om vijf minuten van zijn tijd vroegen voor nadere uitleg, liep Eijk hard hollend weg. Dan moeten wij vertrouwen hebben, ik snap niet dat ze het durven vragen”, aldus Mea Culpa.

  Al die mooie woorden van karinaal Eijk worden niet gevolgd door daden.
  Daarom wil ik even het volgende kwijt:

  Meneer Eijk ik hoop voor u dat u wat van dit voorval heeft geleerd. Stop met al die praatjes over het meeleven met de slachtoffers. Ga tot daden over!! Toon oprecht gevoel. Als u dat gisteren ook maar een beetje had gehad dan had u anders gereageerd. Ik als vrouw van een slachtoffer en vertegenwoordiger namens nog 59 slachtoffers bid onze lieve heer om sterkte in dit hele proces. Ik raad u aan onze lieve heer te vragen of hij u wil voorzien van een stukje menselijkheid.

  Overigens heb ik daarna de heer Van Dam aangesproken. Die heeft mij aangehoord of hij ook echt heeft geluisterd zal de komende tijd blijken. De heer Van Dam weet wat ik bedoel!!

  1. Je hebt het terechte ongenoegen van de Engelenjongens goed verwoord Corrie, chapeau!
   Geen woorden maar daden, we hebben genoeg slap gelul gehoord van die flapdrollen.

Reacties zijn gesloten.