Mea Culpa gaat voor Duits onderzoek

Kunnen wij niets voor Duitsland doen vroeg T?

mea culpa coca cola

MCU, slachtofferorganisatie Nederland verklaart zich solidair met Criminologisch onderzoeksinstituut Nedersaksen en zal de klachten zoals die bij meldpunt RKK liggen, in zoverre zij iets met Duitsland te maken hebben zoals het Franciscaanse jongenspensionaat te Bleijerheide, gaan overdragen.

Mea Culpa United roept de zestig ‘Engelen jongens’ van het Franciscaanse internaat Bleijerheide op (de orde, congregatie Arme Brüder Franciscus), zich te melden bij Mea Culpa zodat wij dit Criminologisch instituut op de hoogte brengen van de handel en wandel van deze arme brüder Franciscus. Wij vinden geen gehoor bij de Nederlandse RKK, meldpunt laat grote hiaten achter ten opzichte van levende geestelijken, het Deetman rapport is onvolledig over deze Duits / Nederlandse / Belgisch / Amerikaanse orde, congregatie; KNR, bisschoppen zwijgen dit jongenspensionaat uit Bleijerheide dood en slachtofferorganisatie Mea Culpa is het zat paria te zijn van doofpot belangen KNR, bisschoppen. MCU wordt in geen enkel overleg betrokken.

Alle meldpunt RKK gegrond verklaringen stranden in een afwijzende, starre, blokkade ten opzichte van deze mensen die allen, hoe toevallig, met dit Franciscaanse internaat te maken hebben.

Dit internaat weigert bij monde van Overste M. Werner uit Düsseldorf namens de Duitse Arme Brüder Franciscus de Engelen jongens te woord te staan en laat het bij excuses op afstand. Zij (franciscanen het Mutterhaus in Aken / Düsseldorf) hebben al in 2010 een eigen onderzoek gehouden en in sneltreinvaart besloten dat zij niet verantwoordelijk zijn. Deze Duitse congregatie stichtte aan het eind van de 19 de eeuw het internaat te Bleijerheide.

Een deugdelijk onderzoek heeft niet plaatsgevonden en lijkt dan ook op de tegenwerking van de bisschoppen zoals dhr Pfeiffer onlangs ervoer met zijn team. Bleijerheide bij Kerkrade, twee meter over de grens met Duitsland, was een poel van ontucht, 18 broeders vergrepen zich aan kinderen, vele financiële malversaties rond een zwarte pot waar Aken de veroordeelde overste Adelbertus beschermde en in haar organisatie opving. Een duidelijk hand en span dienst, vlucht, en uitwijk mogelijkheden voor alle pedo-seksuelen broeders Franciscanen, een haast niet te controleren orde, congregatie zoals zij decennia lang misdaden en oplichting hebben kunnen plegen. Een groot voorbeeld van het verdwijnen van archieven is het Rutten rapport dat seksueel misbruik benoemde. We zullen dan ook een gesprek aanvragen met Professor Pfeiffer en zijn team, de ‘Engelen jongens’ gaan voor Duitse waarheidsvinding, Nederlandse bisschoppen doen niets.

Hieronder een reactie die om technische reden (nog) niet geplaatst kon worden:

Hallo Bert en alle andere engelen, De dadergroep zetelt in Duitsland en dient dan ook in Duitsland uit gevochten te worden. Het KFN, waar Pfeiffer toe behoort, zal zeker een gewillig oor hebben voor jullie verhaal/klacht. Het COM heeft wèl de juridische bevoegdheid om de archieven in te zien/open te breken. Dat is geen kwestie van vragen maar doen. Verdwenen archiefstukken heeft in Duitsland wèl (direct) consequenties (wat in Nederland altijd ontbroken heeft), de zogenaamde ‘grundlichkeit’. Tegelijk wijs ik jullie op de mogelijkheid van mediation. Mediation (in Duitsland) duurt circa 3 maanden en wordt afgesloten met een compensatiecontract. Echter, de Lindbergh-etikettering gaat in Duitsland nìet op. Compensatie is slechts een bevestiging van de gedane excuses/verontschuldigingen. Dankzij het dwarsliggen van die (boeven)bisschoppen ligt nu de weg voor jullie (engelenjongens) open, grijp die kans en schrijf geschiedenis.

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/prerkl090113.pdf