Belgische lotgenoten

class action 2Beste,

Wat in de pers verschijnt betreffende de uitspraak over de Class-Action van
vandaag in Gent (1 oktober 2013) … kan leiden tot een oppervlakkig
oordeel.
Om wat meer zicht (van dichterbij) te krijgen op wat vandaag in Gent werd
uitgesproken, vind je hieronder de reactie en de bevindingen van onze
werkgroep Mensenrechten in de Kerk.
Deze bevindingen zijn gedragen door de betrokkenen die er vandaag bij waren
in Gent.
Verklaring:

Als elke burger die probeert voor de rechtbank gerechtigheid te halen dit
niet zou doen uit angst ontgoocheld te zijn over de uitspraak, zou de
maatschappij er slecht voorstaan.

De rechtbank heeft zich niet over schuldig verzuim uitgesproken.
Ze heeft duidelijk gemaakt waar de juridische obstakels nog liggen vooraleer
ze daarover een uitspraak kan doen, en die moeten nu eerst worden opgeruimd.

Dat de rechtbank niet bevoegd is over de Heilige Stoel, was iets waar vanaf
het begin rekening werd mee gehouden.
Belangrijkste is dat ze haar bevoegdheid over schuldig verzuim van
bisschoppen en congregaties niet in twijfel trekt.
Ze wil alleen individuele bewijzen, en individuele klachten, geen
collectieve.

We mogen niet vergeten dat hier voor het eerst binnen Europa, een class
action voor de rechtbank werd gebracht, waarin de H. Stoel gedagvaard werd.
Dat de juridische cultuur ook in ons land grondig verschilt van die in het
buitenland, mag op zich geen obstakel zijn.
Ook rechters moeten leren omgaan met nieuwe vormen van klachten die worden
ingediend.
Ik kan u verzekeren dat binnen vijf jaar rechters met meer ervaring
tegenover dit soort procedures zullen staan.

Het politioneel onderzoek (vroegere ‘cel Dewaele’- Federale Parket te
Brussel) dat zich in afsluitfase bevindt, zal in voldoende mate bewijzen,
dat de inhoud van de verzamelde klachten “schuldig verzuim” wel degelijk
voldoende gestoffeerd zijn. De rechtbank sprak zich in Gent op 1 oktober
meer uit over de vorm dan over de inhoud van de klacht.
-einde verklaring-class action

Langs deze weg willen wij Roel en de andere aangeslotenen bij de
Class-Action danken voor het baanbrekende werk dat zij mogelijk hebben
gemaakt.
Zonder hen hadden wij nooit bv. de advocaten van de bisschoppen in de Gentse
Rechtbank kunnen horen verklaren in hun verdediging: “bisschoppen hebben
niets te zeggen aan pastoors”, “oversten en bisschoppen zijn géén werkgever”
of “de paus heeft buiten de muren van het Vaticaan geen enkele
bevoegdheid”… Waarvan akte!

Groeten,
Rik

3 gedachten over “Belgische lotgenoten”

  1. psst Rik, ’t kan natuurlijk best zijn dat jij dat nooit had gehoord, maar die akten liggen er volgens de berichtgeving al sinds de Europeese primeur van Danneels september 1998 hoor!

Reacties zijn gesloten.