Bisschoppen melden aub

De Griek zit ook in uw beurs. Schulden, mea culpa geld haal je bij het volk, nooit bij de elite die in dress-code hun brave smoel ophouden. Misbruik komt overal voor, een slecht argument wanneer de RK alle moeite doet het van de tafel en agenda te krijgen. Een nieuwe onafhankelijke meldpunt ‘Meldpunt Seksueel Misbruik RKK ‘, het vroegere Hulp & Recht, thans Meldpunt Seksueel Misbruik RKK meldt zich weer eens. Hallo! We zijn onafhankelijk, oud-rechters, kamers die worden door de voorzitter van de Klachtencommissie samengesteld, gesloten hoorzittingen, er kan naar hartelust gewraakt worden, alles volgens schijnbaar civiel / strafrechtelijke regels. Veel procedures zullen volgen zoals: de informele afhandeling, de aangeklaagde te waarschuwen, te vermanen of te berispen, bestuurlijke maatregel te nemen, dan wel een kerkrechtelijk proces in de zin van de canones 1717-1731 CIC aan te spannen. En natuurlijk de seksuele voorkeur selectie die mis gegaan is aan de kloosterpoort, alsnog nadere maatregelen te nemen om seksueel misbruik door aangeklaagde te voorkomen.

Advocaten worden juridische adviseurs en niet voor- geselecteerde advocaten kunnen beperkt hun kosten declareren. Kassa over en weer en zo komt alles goed tussen de kerkstraat en rechtstaat. Handel is altijd het beste middel tegen een dreigende recessie. De kerk heeft nog wat centen uit het verleden over en die kunnen buiten het bijharken van de vele begraafplaatsen goed gebruikt worden om het misbruik af te kopen.

De onafhankelijkheid, soms ben ik wat wijdlopig in het maken van mijn punt, de onafhankelijkheid komt pas echt om de hoek kijken nadat de voorstellen van de commissie Bandell helemaal zijn uitgewerkt en de bisschoppen eens zijn met de commissie Lindenbergh dan gaat op het einde van de rit alle vonnissen / voorstellen naar de bisschop om het goed te keuren. Running in circles, volgens de jaargetijden vanaf het jaar 0.

U weet hoe onafhankelijk de bisschoppen zijn die het grondpersoneel al veroordeeld hebben. Onafhankelijk betekent zoveel als 5 miljoen voor de hele ellende wegzetten en laten zien hoe de goeie Sint uitkeert, en daarna kop houden vervelende, uitgetreden jongetjes en meisjes, slachtoffer zijn is een maar slachtoffer blijven???

Wanneer komen / kwamen de bisschoppen in beeld? Aan het begin om de commissie Deetman voor te stellen. Dan met een lekkend dak de commissie aan het werk te zetten. Dan bijeenkomsten waar de vechtende mijters met gesloten gordijnen tot op de dag van vandaag de commissie Lindenbergh maar niet goed kunnen keuren. Vreemd dit getreuzel, hopen ze nog op een wonder?