Das Wort Nach Sonntag

Cessante causa cessat effectus
Als de oorzaak uitblijft, blijft ook het gevolg uit.

Citaat zalig paus