Das Wort Nach Sonntag

handtek Bert blogAmicus Plato, sed magis amica veritas
Ik ben een vriend van Plato, maar nog meer van de waarheid.