Dass Wort Nach Sonntag

voetspoor 2Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens!

Friedrich Nietzsche

Duits dichter en filosoof 1844-1900