Dass Wort zum Sonntag

Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt (Horatius, Epistulae 1, 11, 27)
Zij die de zee oversteken veranderen van hemelstreek, niet van ziel.