Federaal parket aan de miswijn

wijnWat bezielt het Federaal Parket?
Het Federaal Parket te Brussel deelt blijkbaar mee dat het onderzoek Operatie Kelk, naar seksueel misbruik in de kerk mag worden stopgezet. Mogen de daders dan vrijuit gaan, zonder een proces?
Dit vinden wij, als slachtoffervereniging een tendentieuze mededeling. Het gaat om een dossier waar nog steeds 83 slachtoffers die zich bij het Federaal Parket te Brussel burgerlijke partij stelden n.a.v. het seksueel misbruik dat zij als kind, burgerlijke partij stelden. Via allerlei wegen hadden de advocaten van de bisschoppen al kunnen voorkomen dat de huiszoekingen in Mechelen en de dossier die via de commissie Adriaenssens bekend waren, uitgesloten van het onderzoek. Toch zijn er daarnaast nog altijd in het dossier dat nu op 28 april voor de rechter moet komen, naast 83 slachtoffers, 69 daders en personen die schuldig verzuim pleegden om kinderen in deze uiterste noodsituatie bij te staan, vermeld.
Deze 83 weerhouden slachtoffers kregen de laatste dagen een mededeling in de bus dat de zaak wordt ingeleid in de Rechtbank te Brussel op 28 april 2016.
wijngaardHet komt niet het Federaal Parket toe te doordelen of zovele strafbare feiten uit het verleden verjaard zijn. Is dat niet de taak van de rechter?
Wat het Federaal Parket ook moge beweren de zaak rond de ‘misdrijven en wanbedrijven’ moet nog starten.
Zoals het evident is dat slachtoffers niet zelf bepalen wat de straf is voor hun daders, komt het evenmin toe aan diegenen die het onderzoek uitvoerden of notuleerden, te oordelen dat de strafbare feiten niet vervolgd moeten worden omwille van verjaring. Verjaard of niet. De feiten blijven dramatisch en hebben mensen in hun menselijkheid verwoest.
Alleen al het onderzoek was 6 jaar aan de gang.
Allerlei tergende procedures werden intussen door de bisschoppelijke advocaten aangevoerd om zoveel mogelijk dossiers uit het onderzoek te laten weren. Ook al is hun actie telkens geslaagd… uiteindelijk schieten er toch nog altijd 83 dossiers over na al die jaren.
Rik Devillé