Feitencomplex

Het RKK meldpunt heeft een interessante redenering wanneer je met een levende beklaagde in de clinch ligt, dan doet ‘een ander feitencomplex’ zijn intrede. Over dit feitencomplex wil ik graag het volgende kwijt: Het jongenspensionaat arme broeders franciscanen van Bleijerheide kennen drie nog levende broeders. Zij zijn bewust van feiten zoals de malversaties van Adelbertus, het stond immers groot in de krant tussen 1973 / 1975. Ook broeder Benedictus uit Aken is zich bewust van deze valsheid in geschrifte door Adelbertus want die mocht troost vinden in zijn Akense armen. Ook hebben zij ooit kennis genomen van het Rutten rapport dat Bulletje noemde in relatie tot seksueel misbruik. Ook het geweld konden deze broeders op het schoolplein, in de refter, slaapzalen aanschouwen en deden er lustig aan mee. Een groot feitencomplex waar de een wat meer en de ander wat minder zijn Christelijke handen aan vuil maakten. Dan is er die merkwaardige betrokkenheid van Pancratius in Roermond St Joseph. De beste man schreef artikelen over de verwaarloosde jeugd, gaf er lezingen 13121950 Pancratiusover en kreeg geld uit gezinsvoogdij potten zoals vele charitatieve geldstromen niet gecontroleerd w(e)orden. Er zijn stemmen die nu doordringen in de grote katholiek misbruik opruiming dat de orde Francisco niet meer bestaat, maar de congregatie arme broeders bestaan wel degelijk. 1 Ding men wil Bleijerheide niet al te graag in de etalage zetten van deze bedenkelijke geldstromen die makkelijk via de verschillende congregaties / instellingen naar Ohio konden stromen. U denkt dat is toeval? Het is hun core-business, juist de opzet van de arme brüder Franciscus die al vanaf hun oprichting door Johannes Hover met dit ‘culturkampf’ bijltje hebben gehakt. Ze weten hoe muren rond straatjeugd te bouwen en de nalatenschap te verdelen want de congregatie bestaat wel degelijk, ook al zijn ze het land uitgevlucht, interpol erop en laat broedertje Werner voorzitter van de stichting erfgoed eens goed bijkletsen met de recherche Kerkrade / Heerlen. Zij weten van deze betrokkenheid Werner in de melding die wij gedaan hebben over deze arme congregatie, het massaal vernietigen van archieven, en laten we niet het onderzoek uit 1973 vergeten, beste jusitie. Wat in Heel kon, kan ook nog met Bleijerheide.

Feitencomplex is voor alle broeders hetzelfde, zij chanteerden elkaar bij het leven en er rolden koppen zoals Schafraad zijn biezen moet pakken terwijl het Rutten rapport lovend is?? Hocus pocus er zou een persoonsverwisseling plaats hebben gevonden bij seksueel misbruik en wordt later plotseling als motief gebruikt, is dit het complex waar men op wijst? Ik geloof niet in het persoonsverwisseling argument maar als je dit zegt suggereer je dat een ander dit wel heeft gedaan. Een medebroeder? Mogen wij vandaag op onnozele kinderen, wij de ‘engelen jongens’ weten wie dit zou zijn geweest! Pastoor Schafraad zou volgens zijn rechterhand Appels met namen naar buiten komen na de procedure mits hij vrij gesproken werd. Nu dan, hij is VRIJ, een mooi moment, de kerstlampjes branden nog.kerstboom

En wie werden ook alweer genoemd? Leonardus werd genoemd, net zoals Servatius en seksepietje pater Landric. Is de eerwaarde pastoor hierover gehoord? Heeft men hierover doorgezaagd om het feitencomplex iets inzichtelijker te maken? Nee, de rkk commissie meldpunt zal de nog levende daders aanhoren omdat zij zich in ieder geval kunnen verdedigen, dat is fair. Vreemd alleen is dat zij met positivo’s uit het kamp ‘we hebben nooit iets gemerkt’ komen, die wel als geloofwaardige steunbewijzen worden meegewogen, hoe staat het dan met het feitencomplex van de 18 broeders / 1 pater die beschuldigd worden van licht tot zwaar seksueel misbruik en het vele geweld wat ermee gepaard ging? Is dit feitencomplex in beeld gebracht? Gegrond verklaringen zonder grond? Bleijerheide bestaat niet?? Maak het maar wat ingewikkelder met het ‘feitencomplex’, Deetman wilde al niets weten van een corrigerende tik en kerstverhalen verteller Eijk vond het geweld moeilijk te bewijzen?? Is seksueel misbruik dan nu nog te bewijzen?

Mooi zo’n rapport met 10.000 tot 20.000 slachtoffers….miljoenen uitgekeerd met de kerst…’koek koek’ het oude Rome klokje slaat zichzelf weer op de borst maar van Bleijerheide (van ons) zijn jullie nog niet af!

de broeders004

8 gedachten over “Feitencomplex”

 1. Misschien kan rechtspsycholoog Van Koppen hem nog eens onder de loep nemen!! Maar dan wel op basis van alle documenten. Dus ook de door ons aan te leveren documenten waaruit blijkt dat hij met regelmaat liegt.
  Als dan toch Van Koppen wordt ingeschakeld moet hem (Van Koppen) ook maar de vraag worden gesteld wat hij vindt van het oordeel van de klachtencommissie.
  Immers in de door hem uitgebrachte rapportage over de drie klagers (overigens zonder die klagers ooit te hebben gezien of gesproken en op basis van selectief aangeleverde documenten door Schafraad en Van Oosten) oordeelt Van Koppen ”Het derde scenario houdt in dat het misbruik heeft plaatsgevonden, maar door iemand anders dan Schafraad is gepleegd. In dat geval zou sprake kunnen zijn van een persoonsverwisseling. Dat zou niet onmogelijk zijn, ook omdat uw cliënt (rapport was gericht aan Van Oosten) toen door het leven ging als Broeder Eymard en tegenwoordig als pastoor Schafraad. Ik (Van Koppen) heb in de stukken geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat er mogelijk sprake zou zijn van een persoonsverwisseling. Ik laat om die reden het derde scenario buiten beschouwing”

 2. En dat MAAR WAAROM MOEST HIJ DAN LIEGEN??
  lijkt me vooral een vraag voor hem zelf – desnoods tussen hem en een psychiater –
  of voor het debat van rechtspsychologen 😉

  1. De waarheid spreken kost hun geld! Als het aankomt op geld voor de arme broeders Franciscus zijn ze pas echt pissig, het misbruik verhaal doet hun eigenlijk niet zo veel.

 3. Die zin loopt nog beroerder dan menige andere.
  Dat moest natuurlijk zijn:
  waarom hij toen hij kennelijk wist van

  “een broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken ”

  niet net zolang de tent bij elkaar heeft geschreeuwd tot dat stopte

  1. Maakt niet uit wat beroerd is dat je daar kon schreeuwen wat je wilde, je werd doodeenvoudig opgesloten, geïsoleerd voor twee weken. Nu passen ze dezelfde tactiek toe, zwijgen, ontkennen die lastposten van Mea Culpa ‘engelen jongens’. De Limburgse media zijn sinds een paar maanden om, hoewel ze nooit diepgravend naar dit malversatie internaat, deze criminele congregatie hebben gekeken, bang om lezers en kijkers te verliezen. Bovendien houden Limburgers niet van conflicten wat dat betreft zijn we wel zeer verfrissend en moet een stevige wind eens flink door het angst bos der katholieken uitwaaieren. En oh ja die broeder seksepietje was een pater van de minder-broeders Utrecht, een concurrent van de vrij gesproken beklaagde want ze gaven alle twee voorlichting (als u begrijpt wat ik bedoel).

 4. Is de vraag waarom hij toen hij kennelijk wist ven een broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken net zolang de tent bij elkaar heeft gebruld tot dat stopte de hele tent niet bij elkaar geschreeuwd heeft niet veel belangrijker?
  Nog zonder enige uitspraak over zijn daderschap, dat was in ieder geval zeker weten wél waar hij verantwoordelijk voor was en is: deel uitmaken van een (religieuse) gemeenschap waarvan je weet dat daar binnen kinderen verkracht worden. ( zie de limburger 2012) , en dan vervolgens denken dat je onschuldig bent…. c.q. je als de eerste de beste pimp laten betalen door een fancluppie
  Of, zoals Wietz hem toestond, onder applaus terug te wandelen voor de volgende ronde van een wel heel apart soort katholiek gevrijmetsel anno 2012.

  Vergeet niet dat daarover hele duidelijke kerkelijk uitspreken gedaan zijn, door de Paus himself.

 5. Hoi Bert,
  Is er nog iemand die Schafraad begrijpt en gelooft??
  Tegen jou heeft hij altijd verklaard niets te (hebben ge-) weten van alle misstanden in Bleijerheide. Terwijl er al in 1972 een rapport is opgemaakt door ene Rutten waarin al aandacht was voor seksueel misbruik op Bleijerheide. Dit rapport werd gemaakt naar aanleiding van een arbeidsconflict van Schafraad met de andere broeders van Bleijerheide. Ook in het interview van Dit is de Dag verklaart hij weer glashard van niets te hebben geweten. Hoe kan het dan dat hij in een interview in de Limburger van 10 april 2012 het volgende zegt: Pastoor Schafraad zelf sluit evenmin uit dat zijn persoon gekoppeld wordt aan een vervelende herinnering. Zo waren er, vertelt hij, op Bleijerheide twee broeders waar verhalen over de ronde deden: broeder Seksepietje. En een ziekenbroeder bij wie je snel je broek moest laten zakken. En hoe kan het dan dat psycholoog Appels nog meer namen van Schafraad te horen heeft gekregen o.a. Leonardus en Servatius!!
  SCHAFRAAD WIST TOCH VAN NIETS!!!!
  Dan dat kamertje:
  Schafraad vertelt daarover in het programma Nieuwsuur dat het niet bestaat en dat klager B een pertinente leugen vertelt. Hij was echter vergeten dat in zijn verweerschrift, opgesteld door Van Oosten, het volgende staat:
  Het kamertje zoals beschreven door klager heeft inderdaad bestaan. Verweerder heeft op de slaapzaal die daarnaast ligt in het weekend wel eens toezicht gehouden. Toen daar naar werd gevraagd tijdens de zitting ontstond er verwarring bij de heer Schafraad en zijn raadsman. Maar ook hier wist de heer Schafraad antwoord op. Hij was al vanaf 1968 daar niet meer geweest.
  MAAR WAAROM MOEST HIJ DAN LIEGEN??

  1. Ja, de commissie meldpunt RKK gelooft deze onzin en de Limburgse media die in de rij staan om deze enige, echte pastoor te woord te staan. Kul, dat hele persoonsverwisseling motief het lijkt wel eeuwig carnaval hier in het zuiden. Hoera de kerk leeft weer, en wint de strijd, zo werd in een Landgraafse kerk verkondigd. Schafraad is een beroepsleugenaar.

Reacties zijn gesloten.