Feitencomplex

Het RKK meldpunt heeft een interessante redenering wanneer je met een levende beklaagde in de clinch ligt, dan doet ‘een ander feitencomplex’ zijn intrede. Over dit feitencomplex wil ik graag het volgende kwijt: Het jongenspensionaat arme broeders franciscanen van Bleijerheide kennen drie nog levende broeders. Zij zijn bewust van feiten zoals de malversaties van Adelbertus, het stond immers groot in de krant tussen 1973 / 1975. Ook broeder Benedictus uit Aken is zich bewust van deze valsheid in geschrifte door Adelbertus want die mocht troost vinden in zijn Akense armen. Ook hebben zij ooit kennis genomen van het Rutten rapport dat Bulletje noemde in relatie tot seksueel misbruik. Ook het geweld konden deze broeders op het schoolplein, in de refter, slaapzalen aanschouwen en deden er lustig aan mee. Een groot feitencomplex waar de een wat meer en de ander wat minder zijn Christelijke handen aan vuil maakten. Dan is er die merkwaardige betrokkenheid van Pancratius in Roermond St Joseph. De beste man schreef artikelen over de verwaarloosde jeugd, gaf er lezingen 13121950 Pancratiusover en kreeg geld uit gezinsvoogdij potten zoals vele charitatieve geldstromen niet gecontroleerd w(e)orden. Er zijn stemmen die nu doordringen in de grote katholiek misbruik opruiming dat de orde Francisco niet meer bestaat, maar de congregatie arme broeders bestaan wel degelijk. 1 Ding men wil Bleijerheide niet al te graag in de etalage zetten van deze bedenkelijke geldstromen die makkelijk via de verschillende congregaties / instellingen naar Ohio konden stromen. U denkt dat is toeval? Het is hun core-business, juist de opzet van de arme brüder Franciscus die al vanaf hun oprichting door Johannes Hover met dit ‘culturkampf’ bijltje hebben gehakt. Ze weten hoe muren rond straatjeugd te bouwen en de nalatenschap te verdelen want de congregatie bestaat wel degelijk, ook al zijn ze het land uitgevlucht, interpol erop en laat broedertje Werner voorzitter van de stichting erfgoed eens goed bijkletsen met de recherche Kerkrade / Heerlen. Zij weten van deze betrokkenheid Werner in de melding die wij gedaan hebben over deze arme congregatie, het massaal vernietigen van archieven, en laten we niet het onderzoek uit 1973 vergeten, beste jusitie. Wat in Heel kon, kan ook nog met Bleijerheide.

Feitencomplex is voor alle broeders hetzelfde, zij chanteerden elkaar bij het leven en er rolden koppen zoals Schafraad zijn biezen moet pakken terwijl het Rutten rapport lovend is?? Hocus pocus er zou een persoonsverwisseling plaats hebben gevonden bij seksueel misbruik en wordt later plotseling als motief gebruikt, is dit het complex waar men op wijst? Ik geloof niet in het persoonsverwisseling argument maar als je dit zegt suggereer je dat een ander dit wel heeft gedaan. Een medebroeder? Mogen wij vandaag op onnozele kinderen, wij de ‘engelen jongens’ weten wie dit zou zijn geweest! Pastoor Schafraad zou volgens zijn rechterhand Appels met namen naar buiten komen na de procedure mits hij vrij gesproken werd. Nu dan, hij is VRIJ, een mooi moment, de kerstlampjes branden nog.kerstboom

En wie werden ook alweer genoemd? Leonardus werd genoemd, net zoals Servatius en seksepietje pater Landric. Is de eerwaarde pastoor hierover gehoord? Heeft men hierover doorgezaagd om het feitencomplex iets inzichtelijker te maken? Nee, de rkk commissie meldpunt zal de nog levende daders aanhoren omdat zij zich in ieder geval kunnen verdedigen, dat is fair. Vreemd alleen is dat zij met positivo’s uit het kamp ‘we hebben nooit iets gemerkt’ komen, die wel als geloofwaardige steunbewijzen worden meegewogen, hoe staat het dan met het feitencomplex van de 18 broeders / 1 pater die beschuldigd worden van licht tot zwaar seksueel misbruik en het vele geweld wat ermee gepaard ging? Is dit feitencomplex in beeld gebracht? Gegrond verklaringen zonder grond? Bleijerheide bestaat niet?? Maak het maar wat ingewikkelder met het ‘feitencomplex’, Deetman wilde al niets weten van een corrigerende tik en kerstverhalen verteller Eijk vond het geweld moeilijk te bewijzen?? Is seksueel misbruik dan nu nog te bewijzen?

Mooi zo’n rapport met 10.000 tot 20.000 slachtoffers….miljoenen uitgekeerd met de kerst…’koek koek’ het oude Rome klokje slaat zichzelf weer op de borst maar van Bleijerheide (van ons) zijn jullie nog niet af!

de broeders004