Het katholieke, stille Polen

Ten minste 368 kinderen zijn tussen 2018 en 2020 seksueel misbruikt door katholieke geestelijken in Polen. Dat staat in een maandag gepubliceerd rapport van de Poolse Katholieke Kerk.

Wij vroegen ons al in 2010 af hoe in Polen de misbruik cijfers zouden uitvallen omdat Paus JP 2 al in 1985 onze volledige belangstelling genoot met de LP (Pop against Pope), juist vanwege het feit dat Amerika (noord en zuid), Canada, Ierland, Nederland, België en Duitsland al met een flinke golf aan beschuldigingen van pedofiele priesters aan de haal gingen.

Vreemd is echter de recente periode tussen 2018 en 2020 dat volledig ingaat tegen de cijfers / data van decennia misbruik van kinderen in andere landen,  juist omdat de kerk veel homoseksuele priesters  in haar midden heeft. Nu weet ik dat de link met pedofiele en homoseksualiteit geen direct verband kent maar toch zal eens een keer eerlijk de feiten vermeld moeten worden. Of moeten we weer de andere kant uitkijken.

Het gaat volgens het rapport om in totaal 292 geestelijken. Sommigen van hen hebben dus meerdere jonge kinderen seksueel misbruikt in de periode van twee jaar.
.
Het bleef langer geheim….
Pop Aginst Pope LP, geboycot in 1985 door alle Nederlandse media

Volgens het rapport werden tussen 2018 en 2020 bijna evenveel misbruikincidenten binnen de kerk gemeld als in de 28 jaar ervoor. Tussen 1990 en 2018 werden 382 geestelijken beschuldigd van het misbruiken van in totaal 625 minderjarigen. 42 van de geestelijken zouden zich tussen 2018 en 2020 opnieuw schuldig hebben gemaakt aan kindermisbruik.

Aartsbisschop Wojciech Polak, het hoofd van de Katholieke Kerk in Polen, vroeg op een digitale bijeenkomst de slachtoffers en hun naasten nogmaals om vergiffenis.

Het Vaticaan, dat ook onderzoek doet naar de recente misbruikbeschuldigingen in Polen, strafte eerder al enkele Poolse bisschoppen voor hun rol in het geheimhouden van kindermisbruik. De bisschoppen werden onder meer geweerd van ceremonies en opleidingsinstituten (is dat een adequate straf?).

In Polen is ruim 80 procent van de inwoners geregistreerd katholiek. Geestelijken staan in hoog aanzien in het land. (zie clipje rond twee minuten ziet u een stoet aan geestelijken opgenomen in Polen). Moge God de kinderen beschermen.