Internaat muren

De Rooms-Katholieke Kerk in Illinois heeft zo’n 500 beschuldigingen van misbruik niet openbaar gemaakt. Veel van die zaken zijn daardoor niet goed onderzocht, meent de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat.

Straf muur internaat Bleijerheide

De aanklager begon in augustus een onderzoek naar de werkwijze binnen de kerk naar aanleiding van berichten over een grote doofpot in de staat . Dat bleek ook in Illinois te zijn gebeurd: slechts 185 zaken werden gemeld bij de autoriteiten. Bleijerheide kende ook tal van zaken maar justitie werkt nog steeds mee aan deze doofpot. Sinds 2013 wachten wij op een artikel 12 procedure op voorspraak van TWEEDE KAMER en toenmalig minister van Justitie van der Steur….nee, geen Amerikaanse toestanden in Nederland want dan komen tongen in beweging die deze katholieke doofpot hardop gaan uitspreken.

“Doordat zaken niet werden onderzocht kon de katholieke kerk ook niet weten of het gedrag van beschuldigde priesters werd genegeerd of zelfs verdoezeld door leidinggevenden”, meent aanklager Lisa Madigan. “De kerk had de morele verplichting slachtoffers, gelovigen en het publiek een volledig overzicht te geven, maar faalde daarin.”

Sterker nog, ze deden niks, niks tegen het geweld dat zichtbaar op speelplaats, slaapzalen aanwezig was. Ooit een broeder gezien, die een kind beschermde? Niemand, ze zwegen allemaal….machtsdrang zonder weerga.

Spijt

“Ik wil opnieuw onze diepe spijt betuigen dat we niet hebben opgetreden tegen seksueel misbruik door priesters”, zei de hoogste katholieke vertegenwoordiger in de staat. Hij noemde het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk.

Hou toch op met die diepe spijt, ze voelen die niet en hebben nog nooit stilgestaan bij de ellende waar ze verantwoordelijk voor zijn. Juridisch vervingen zij de ouderlijke macht maar hebben nooit de consequenties hoeven te dragen. Rechters, OvJ, OM beschermden de ‘geestelijken’ en…. dat doen ze nog steeds. Een kwalijke, duivelse status quo.

Meer toezicht

Na de onthullingen in Pennsylvania hebben 36 van de 197 bisdommen in de VS overzichten gepubliceerd van beschuldigingen. Volgens Madigan bewijst de situatie in Illinois dat daarbij bemoeienis van buitenaf nodig is. (Maar in Limburg doen ze niks, gaan weer vrolijk vredesliederen zingen rond de kerstboom).