Kindermisbruik is geen fictie

Deze week verscheen in Humo onderstaande tekst. Ik (Rik Devillé) stuur hem u graag ter info door.
Ik maak van de gelegenheid gebruik nu al te melden dat wij (werkgroep Mensenrechten in de kerk) een Herkenningsdag (terugkomdag) houden met mensen en hun familie en/of medestaanders op zondag 19 oktober 2014 te Buizingen (Halle). Wij starten om 10 uur met de installatie van een kunstwerk van Staf Van Pelt rond seksueel misbruik in de kerk. We eindigen met een receptie om 11 uur.
Voor wie er graag aan deelneemt kan die datum nu al aanstippen in de agenda. Adres: Don Boscokerk, Alsembergsesteenweg 130 te 1501 Buizingen.
Rond half september komt er een meer concrete uitnodiging met mogelijkheid tot inschrijven. Voor wie enkel aan de voormiddagplechtigheid deelneemt is zo’n inschrijving niet nodig. Daar is trouwens iedereen op uitgenodigd.
De inschrijving is enkel nodig voor wie wil deelnemen aan de (achter gesloten deuren) namiddagactiviteit (van 12 tot 16 uur).
Vakantiegroet,
Rik Devillé
————————————————————-

Topadvocaten over de zaak die hun leven veranderde (6): Christine Mussche over

seksueel kindermisbruik in de Kerk

Nu in Humo Dinsdag 12 augustus 2014 – 06u30, door (ab)

‘Ik kan niet naar films kijken waarin kinderen worden mishandeld,’ zegt advocate Christine Mussche.

mussche© Diego Franssens

‘Omdat ik het niet als fictie kan beschouwen, ik wéét dat die dingen ook echt gebeuren. Als ik in gerechtelijke dossiers de gruwelijke dingen lees die kinderen hebben moeten ondergaan, word ik fysiek onwel. Je zou denken dat je er na al die jaren wel aan went, maar dat is niet zo. Integendeel, door mijn werk wordt het juist erger.’ Mussche behartigt samen met collega Walter Van Steenbrugge de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk. ‘Men vergeet weleens dat ook zij kinderen waren toen die feiten plaatsvonden.’

‘Zonder de Danneels-tapes stonden we vandaag nog altijd nergens’

‘Ik merk dat er een vermoeidheid is bij de mensen over dit onderwerp, en dat ergert me. Omdat ik te goed weet wat voor impact het voor sommige slachtoffers nog dagelijks heeft.’ Met een niet aflatende verontwaardiging zet advocate Christine Mussche zich in voor de belangen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk.

Over de verhalen van slachtoffers:

´Die verhalen komen keihard bij me binnen, als een stomp in mijn maag. Soms bracht iemand een klasfoto mee van vroeger: ‘Kijk, dat ben ik op de bovenste rij, de derde van links. En helemaal rechts staat de priester over wie het gaat, onze klastitularis.»

Over het strafonderzoek naar de doofpotoperatie van de Kerk:

«Het onderzoek in Brussel is bijna afgerond. In het najaar, hopen we, zal blijken of kardinaal Danneels & co. zich wel of niet voor de rechter zullen moeten verantwoorden wegens schuldig verzuim.»

Over de Danneels-tapes:

´Toen Roger Vangheluwe op 23 april 2010 plots bekentenissen aflegde en ontslag nam als bisschop begreep ik er niets van. Priesters bekennen niet zomaar, wist ik. De puzzel is pas in elkaar gevallen toen de neef van de bisschop ons een paar maanden later vertelde dat hij een gesprek met kardinaal Danneels en Roger Vangheluwe over het misbruik had opgenomen. Toen werd duidelijk waarom de bisschoppen zo openlijk over de zaak communiceerden: ze konden niet anders.

   »De Danneels-tapes horen was ontroerend en ijzingwekkend tegelijk. Ik herkende de bevende, aarzelende stem van onze cliënt. Daarnaast klonk de zeer beheerste, koele stem van kardinaal Danneels, die hem probeert te intimideren. Zéér ontluisterend.»

De transcripte van de Danneels-tapes kunt u hier lezen, via de website van journalist en slachtoffer Roel Verschueren.

http://www.verschueren.at/De_Danneels_Tapes.html