RKK en vertrouwen (hoedt de kudde Gods)

Manipulatief en uiterst geraffineerd zijn de nieuw aanpassingen van het grooming instituut RKK.

Op de eerste plaats stellen ze nu strafrecht in, binnen hun canonieke wetgeving, daarbuiten bestaat het al, maar dat geeft gedoe. Nu gelijk puur de dader(s) straffen en onmogelijk maken dat er grote schadeclaims worden ingediend, dit sluit deze wet nu uit.

Paus Franciscus heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het kerkelijk recht, waardoor seksueel misbruik binnen de kerk beter kan worden aangepakt!!??

In het nieuwe wetboek, dat over strafrecht gaat (!!??), is seksueel misbruik niet langer strafbaar vanwege het “schenden van de celibaatsplicht”, maar wordt het misbruik een “misdrijf tegen de waardigheid van een persoon”.

Kinderen hebben niets te maken met de celibaatsplicht, ze zijn wel de rest van hun leven belast en gaan gebukt onder de tot dan toe slappe aanpak van de kerk. Ook deze nieuw ‘aanpassing is een gotspe en probeert alleen de eigen geledingen te beschermen.

Priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen kunnen nu uit hun ambt worden ontheven. Ook kunnen boetes of schadevergoedingen worden opgelegd. Dat kon eerst ook maar nu klinkt het wat beter en strenger, hoe ingrijpend in bijna veertig jaar; het oude wetboek dateert uit 1983. Critici zeiden dat dit wetboek verouderd en vaag was. Veel vooruitgang wordt niet geboekt wel intern zijn de straffen afgeschermd tegenover priesters en dus één ding verandert niet…geheimen delen ze niet.

Stel maar gerust dat het uit de middeleeuwen stamt en alles binnen de kerk blijft net als de Deetman commissie, alle misbruik in RKK archieven tot na 2030 achter slot en grendel.

Mondje dicht.

zwijgcultuur