Vragen mevr. Arib…antwoorden Mea Culpa

Vragen van het lid Arib (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen veel langer moeten wachten op een schadevergoeding dan voorzien. (ingezonden 2 maart 2012) Kent u het bericht dat slachtoffers van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen veel langer moeten wachten op een schadevergoeding dan voorzien? 1) Herinnert u zich de vragen over het aantal sterfgevallen in katholieke instellingen voor verstandelijk gehandicapte kinderen?

(antwoord Mea Culpa)

Er zijn zelfs voorstellen om bedrag in drie fases uit te keren tegenover vrouw die geld hard nodig had.

Ook meldingen dat over hoogte compensatie niet gesproken mocht worden (zeker de oude Hulp en recht die waren in basis hoger dan de Lindenbergh voorstellen) Oh ja, sterfgevallen in Heel dat herinnert de minister zich maar OM doet daar al onderzoek naar sinds vijftiger jaren.

2

Is het waar dat de compensatiecommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK slachtoffers half december 2011 heeft toegezegd om binnen zes weken, maar uiterlijk begin februari, uitsluitsel te geven en dat vorige week pas de aanvragers van een vertraging op de hoogte zijn gesteld?

(antwoord mea Culpa) Als je een beetje actieve juridische adviseur hebt wel; je moet ze achter de veren zitten anders gebeurt er niks. Het was kerst, en niemand was te bereiken. Hier gingen de feestlampen niet aan. Ik heb voor man klacht ingevuld en per e-mail opgestuurd, nooit een bericht van ontvangst gekregen. Beklaagden vragen uitstel voor indienen verweerschrift en krijgen die onmiddellijk toegewezen. Oude klassenbehandeling!

3

Deelt u de mening dat met bovenbeschreven gang van zaken het belang van eendrachtig handelen binnen de Rooms-Katholieke Kerk om nu en in de toekomst samen met de slachtoffers door erkenning, hulp, genoegdoening en nazorg bij te dragen aan herstel van het aangedane leed, zoals verwoord in de eerste aanbeveling van de commissie-Deetman, in het geding is gekomen en daarmee naar onvoldoende wordt opgevolgd door de Rooms-Katholieke Kerk? Zo ja, welke middelen staan u ter beschikking om hier wat aan te doen? Zo nee, waarom niet?

(antwoord Mea Culpa) Eendrachtig handelen in het verzwijgen, verdoezelen, en het ongelijk behandelen van slachtoffergroepen die andere opinies erop nahouden zowel door de politiek als de kerk. De politiek denkt dat er een organisatie is die alle leed van misbruik Nederland vertegenwoordigt en VWS bereid is 7 ton eenzijdig uit te keren. De kerk praat in achterkamertjes en daar zouden wij als slachtoffers niet aan moeten meewerken.

4

Hoe beoordeelt u de opvatting dat de Staat onvoldoende toezicht heeft gehouden op de naleving van mensenrechten binnen de kerkelijke instellingen, gezien het feit dat uit het rapport van de commissie-Deetman blijkt dat seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945-2010 van structurele aard was en een grote omvang kende?

(antwoord Mea Culpa) Inderdaad mevrouw Arib de kerk heeft een misdaad tegen de menselijkheid gepleegd, en u als kamer reageert slap en geschokt, ondersteunt de afschuw, klaag en huil motie van de heer van der Steur. Optreden tegen deze misdaad? Nee, hoor het ware anders geweest wanneer de Islam 10.000 tot 20.000 kinderslachtoffers hadden gemaakt, dan had de VVD motie er anders uitgezien. PVV kelen hadden onbesuisd het binnenhof afgeschreeuwd.

5

Hebt u concrete aanwijzingen dat de justitiële autoriteiten wetenschap hebben gehad of hadden moeten hebben van dergelijke misdragingen binnen katholieke instellingen? Zo ja, waar blijkt dat uit? Zo nee, kunt u dan bevestigen dat deze autoriteiten geen rol hebben gespeeld in het willens en wetens negeren van misdragingen binnen katholieke instellingen in de hele periode van 1945-2010?

(antwoord Mea Culpa) mevrouw Arib leest u toch de beide zwartboeken van Mea Culpa; ik zal speciaal voor u nog een update maken. Zelfs nu wanneer er nu nog een aangifte wordt gedaan tegen congregatie laat politie niets van zich horen. OvJ heeft het te druk om ‘aangifte’ te bekijken, en dit na voortschrijdend inzicht Deetman rapport. De staat beschermd de kerk. Al decennia!

6

Wat was de rol van de overheid, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bij specifiek en actief het tegengaan van misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk in de periode 1945 tot 2010?

(antwoord Mea Culpa) Onder het tapijt, ze wisten ervan het was binnen als buiten de kerk bekend. Westkappelle nu, katholiek Nederland toen. The culture of silence.

7

Hoe verklaart u het feit dat ondanks de grote omvang van seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945-2010 het aantal zaken dat uiteindelijk voor de rechter kwam gering is?

(antwoord Mea Culpa) Ja, dat kan inderdaad niet statistisch gezien, lag bij sommige rechters toch gecompliceerd; zaken werden gewoon niet behandelt (weigeren ze nog steeds).

8

Is het waar dat priesters lagere straffen voor seksueel misbruik kregen dan andere individuen in de samenleving? Zo ja, hoe verklaart u deze voorkeursbehandeling? Zo nee, waar blijkt dat uit?

(antwoord Mea Culpa) Ja, een uitlating van een overste zei dat de priester dan drie keer werd gestraft: door God, de orde, en dan was te lange isolatie niet goed voor de parochie die deze priester te lang zouden moeten missen (is ie nog steeds naar de missie?)

9

Waarom duurt het langer dan de in september 2011 voorziene paar maanden was voordat de uitkomst van het feitenonderzoek van het OM naar de sterfgevallen in de zwakzinnigeninstelling Sint Joseph in Heel bekend wordt? Welke aspecten?

(antwoord Mea Culpa) Oh mevrouw Arib, u leest niet ons blog (zie gisteren)

10

Is de eerdere vraag of het OM of andere delen van de rechterlijke macht al jaren eerder zouden kennis zouden hebben gehad over het aantal sterfgevallen nog steeds onderwerp van onderzoek? Zo ja, is het vinden van een antwoord op die vraag mede de reden voor de langere duur van het feitenonderzoek?

(antwoord Mea Culpa) Bij OM onderzoek is de vraag wie ze wel en wie ze niet ondervragen. Dat kan een geheel andere uitslag geven. Ook mensen die ons geschreven hebben worden niet gehoord door OM. Steenhuis mocht ook pas van 1980 onderzoek doen, en dat in een periode dat Deetman vanaf 1945 onderzoek deed. Op zich al niet geloofwaardig en dus een farce.

Er is maar een oplossing alle slachtoffers een collectieve aanklacht indienen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Alleen dan zal er beweging komen in de grootste doofpot affaire na de Tweede wereld oorlog achter de dijken. 

 

One thought to “Vragen mevr. Arib…antwoorden Mea Culpa”

 1. Zonder enige twijfel goede vragen van Mevrouw Arib, incl de door Bert geleverde antwoorden!

  Echter een belangrijke vraag ontbreekt:

  Welke mogelijkheid ziet de overheid om dergelijke kerkelijke wantoestanden in toekomst voor te buigen, te verhinderen, tijdig te ontdekken?

  Dat is een kardinale vraag!

  De actuele tendenties in de RK kerk bieden hiertoe toch zeer ernstige aanleiding en zorgen:

  Wim Kardinaal Eyk wil een – revival – van de orthodoxe waarden van de RK kerk; kleine maar streng gelovige kerkgemeenschappen.

  Daarmee staat hij geenszins alleen, de Paus in Rome is hem daarin reeds de rug gesterkt toen hij 2007 de ex-communicatie van het Pius-broederschap terug nam en zich in 2009 met vier ge-excommuniceerde Pius-Bischoppen, waaronder de Holocaust-leugenaar Richard Williamson, verzoende.

  Als actueel voorbeeld voor de – sociale Habitus – van de heer Eyk, mag de Churer Bischop Titus Huonder gelden. de laatstgenoemde heeft actueel een brief aan alle pastoors geschreven, ten doel gescheiden echtparen die hl. sacramenten te weigeren. Dit zoals hij zegt, om het sacrament van het huwelijk te sterken.

  Maar vooral de onder zijn gezag (Bischop Huonder) nieuwe invoering van de biechtplicht voor kinderen, trekt grote attentie voor wat ons weer opnieuw staat te wachten.
  In deze biecht voor kinderen, wordt namelijk opnieuw en doelgericht naar hun seksuele belevenissen en zelfbevredigings-gewoontes gevraagd!

  Overdreven? Gelooft U het niet? Nou dan kijk maar:

  http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-Churer-Bischof-und-die-gehorsamen-Diener-des-Leidens/story/10849866

  Het is diezelfde bischop, die aan kerkelijk recht de voorrang boven de rechten van de mens verleend:

  http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/Bischof-Huonder-relativiert-die-Menschenrechte/story/22945457

  Lieve groetjes en nog een prettige zondag aan alle kerkelijke commissies, rapporten en politici.

Reacties zijn gesloten.