De weg naar verzoening

Een van de moeilijkste obstakels bij het verwerken van misbruik is degene, die op afstand blijft en geen heilzame toenadering zoekt.

Bisschop Wiertz heeft dit welgedaan in 2010, nu komt de onthulling / inzegening beeld  Pierre Habets ‘de weg naar verzoening’, dichter bij en kan begonnen worden met wederzijds vertrouwen.

vrijdag 21 april 2017. 14.00 u en 14.30 u  in de refter van het Bisdom, Swalmerstraat 100, 6041 CZ te Roermond.

15 u in het Stadspark de Kartuis