Meerderheid broeders pedofiel

In het jongenspensionaat St. Maria ter Engelen van de arme broeders Franciscanen kregen achttien broeders een gegrond verklaring betreffend seksueel misbruik. Dit is ruim twee / derde van de aanwezige broeders die in de loop van decennia dit internaat hebben bestiert.

Mede oorzaak van deze toename van pedo broeders is de Duitse afkomst,

Bleijerheide roomse jeugd

het moederhuis stond en staat nog in Aken. Het internaat lag vlak tegen de Duitse grens te Bleijerheide, Kerkrade. De psychologische achtergrond van al deze broeders waren dat ze homoseksuele gevoelens hadden die ze niet konden / mochten uiten. Een infantiele ontwikkeling tot gevolg of beter geen ontwikkeling op dat gebied, bleven deze broeders kinderen.

Servatius met lolly

Broeders Servatius bijvoorbeeld stookte jongens tegen elkaar op, vooral ik was mikpunt van lynch partijen. Hij, Servatius ramde menig kind over het schoolplein, gooide kopjes door de refter, bloedende hoofdwond tot gevolg, uiterst onberekenbaar en zeer gewelddadig.

Er lag een ondergrondse tunnel onder de sportvelden, die verbonden was met huis aan de andere kant in Herzogenrath. Smokkelwaar of vluchtelingen in de oorlog konden daar hun toevlucht nemen.

‘Sie haben zich da gefunden’!

Een opmerkelijke uitspraak van Duitse psychiater waar we geen feedback over kregen toen we dit naar buiten brachten in 2010; de congregatie bij monde van voormalig hoofdabt broeder Benedictus te Aken geloofde dat de jongens ‘de broeders hadden verleid’. Hoe sterk moet je niet zijn als geestelijke om tegen al die verleidingen / seksueel appetijt, weerstand te bieden. Het vlees is zwak, zeer zwak maar de mensen die wij begeleid hebben in erkenning en genoegdoening, heeft nog nooit één van de broeders levend dan wel in de periode dat ik met verschillende broeders gesproken heb, ooit spijt betuigd…ze wisten er immers niks van…sie haben es nicht gewusst….beetje Duits toch!

PS. Ik was een paar dagen later in ‘de Wereld draait door‘, en een taxi-chauffeur vertelde me dat hij Simonis in de auto had, en onverschillig naar buiten had gekeken toen zijn woordvoerder hem attent maakte op de vele reacties die binnenstroomden op zijn blackberry. Het hele optreden van Simonis was geënsceneerd, trek alle aandacht naar je toe en speel het door naar ‘het grondpersoneel’. De arme broeders dus…